ARHIVA

Nalaz promena u digestivnom traktu uginulih novoizleženih pačića mandarinske patke (Aix galericulata) / Changes in the digestive tract of the dead Mandarin ducklings (Aix galericulata)

Vladimir Prokić, Ivana Davidov, Nikolina Novakov, Nada Plavša, Bojana Vidović

Kratko saopštenje

Str. 84-88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efekat primene etarskog ulja timijana u zasušenju krava na broj somatskih ćelija u mleku/The effect of application of the timiene oil in dry period on the number of somatic cells in milk

Miodrag Radinović, Dragica Stojanović, Zorana Kovačević, Ivana Davidov, Marija Pajić, Annamaria Galfi

Kratko saopštenje

Str. 42-46

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------