Библиотека

biblioteka_3

Библиотека Пољопривредног факултета је основана 1955. године и смештена је на првом спрату зграде Департмана за сточарство. У Централној библиотеци можете пронаћи већину потребне литературе одређене за припрему испита. Уџбенички фонд обогаћујемо тако што професори дају по 5 примерака свог новоиздатог уџбеника Библиотеци или путем поклона. Књиге набављене за поједине департмане овде су заведене у инвентарне књиге и обрађене, те предате на употребу преко књиге задужења, уз потпис одговорног лица. То значи да поред Централне библиотеке постоје и библиотеке на департманима за Сточарство, Воћарство и виноградарство, Технику и осталих укупно 8 департмана.

Студентима је омогућено и учење у просторији читаонице која поседује 66 радних места.
Рад библиотеке је регулисан Правилником о раду Библиотеке 


Библиотечки Инфо

 

У Централној библиотеци можете пронаћи већину потребне литературе одређене за припрему испита. Уџбенички фонд обогаћујемо тако што професори дају по 5 примерака свог новоиздатог уџбеника Библиотеци или путем поклона. Књиге набављене за поједине департмане овде су заведене у инвентарне књиге и обрађене, те предате на употребу преко књиге задужења, уз потпис одговорног лица. То значи да поред Централне библиотеке постоје и библиотеке на департманима за Сточарство, Воћарство и виноградарство, Технику и осталих укупно 8 департмана.

Студентима је омогућено и учење у просторији читаонице која поседује 66 радних места .У читаоници постоји Wi-Fi   бежична рачунарска мрежа.

Радно време Библиотеке је од 7 до 17 сати.
Контакт :
Тел  021-485-3321
e-mail:
biblioteka@polj.uns.ac.rs
sladjana@polj.uns.ac.rs

Запослени у библиотеци :

  • Управник биоблиотеке : Слађана Бекер

  • Начини коришћења библиотеке

  •  

ПРАВИЛА БИБЛИОТЕКЕ


Правила коришћења читаонице

 

ПРАВИЛА ЧИТАОНИЦЕ

  •  

Уплате за библиотеку

 

Све уплате за Библиотеку можете извршити путем опште уплатнице у било којој пошти или банци.

На уплатници као сврху уплате напишите „Библиотека“, а у поље прималац упишите „Пољопривредни факултет, Трг Доситеја Обрадовића 9“. Рачун Факултета је:

840-1736666-97;
Модел 97,
а позив на број 56-014.

Након уплате, један примерак уплатнице донесите у Библиотеку.


Корисне информације за ауторе

Undefined