Nalaz patoloških promena na papilama vimena krava / Pathological teat changes in dairy cows

Ivana Davidov, Miodrag Radinović, Mihajlo Erdeljan, Zorana Kovačević, Annamaria Galfi, Ivan Stančić, Ivan Galić

Originalni naučni rad

Str. 105-110

Godina: