Национални пројекти

Пројекти којима руководи Пољопривредни факултет, а  које финансира Покрајински секретаријат

за високо образовање и научноистраживачку делатност почев од 2017. и 2018. године

Дугорочни пројекти

Бр.

Назив пројекта

Институција носилац пројекта

Број уговора

Трајање

Департман/Руководилац пројекта

1

Примена различитих техника деградације микотоксина присутних у житарицама

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2156/2016-03

2016-2019

1.164.418,00 RSD

 

Проф. др Игор Јајић

Департман за сточарство

2

Ренесанса индустријске конопље у светлу актуелних агрономско-медицинских изазова

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2178/2016-03

2016-2019

1.167.638,00 RSD

Проф. др Драгана Латковић

Департман за ратарство и повртарство

3

Гајење крмних биљака у плодореду у циљу повећања плодности земљишта и биодиверзитета у агроеколошким условима Војводине

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2180/2016-03

2016-2019

1.234.797,00 RSD

Проф. др Бранко Ћупина

Департман за ратарство и повртарство

4

Побољшање квалитета и способности чувања плодова воћа употребом биљних регулатора и стимулатора раста

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2181/2016-03

2016-2019

1.262.914,00 RSD

Проф. др Зоран Кесеровић

Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру

5

Развој села утемељен на знању, иновацијама и конкурентности производње и прераде воћа

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2397/2016-03

2016-2019

876.953,00 RSD

Проф. др Владислав Огњанов

Департман за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру

6

Анализа производно-економских резултата пословања привредних субјеката из обасти пољопривреде и прехрамбене индустрије АП Војводине

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-2601/2016-03

2016-2019

848.224,00 RSD

Проф. др Вељко Вукоје

Департман за економику пољопривреде и социологију села

7

Колаборативно-информациона платформа у функцији е-пољопривреде и саветодавства

Учесник

(Носилац: Економски факултет, Суботица)

142-451-2567/2017-03

2016-2019

958.686,00  RSD

Проф. др Небојша Новковић

Департман за економику пољопривреде и социологију села

8

Примена нових и конвенционалних поступака за уклањање најчешћих контаминената, микотоксина и салмонела, у циљу производње здравствено безбедне хране за животиње на подручју АП Војводине

Учесник

(Носилац: Научни институт за прехрамбене технологије, Нови Сад)

142-451-2518/2017-01/02

2016-2019

1.112.084,00  RSD

Проф. др Ференц Баги

Департман за фитомедицину и заштиту животне средине

 

9

Нови концепт обогаћивања прехрамбених производа клијанцима војвођанских житарица

Учесник

(Носилац: Технолошки факултет, Нови  Сад)

142-451-2499/2017-01/02

2016-2019

1.354.897,00  RSD

Проф. др Борис Поповић

Департман за ратарство и повртарство

Краткорочни пројекти

10

Економска оправданост биогасних постројења

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-517/2016-03

2016-2017

818.311,00 RSD

Проф. др Недељко Тица

Департман за економику пољопривреде и социологију села

11

Инвазивне, отровне и алергене коровске врсте у урбаним срединама на територији АП Војводине - мапирање и изналажење најефикаснијих мера у циљу спречавања њиховог ширења

Пољопривредни факултет, Нови Сад

114-451-642/2016-03

2016-2017

624.974,00 RSD

Доц. др Бојан Константиновић

Департман за фитомедицину и заштиту животне средине

12

Испитивање утицаја високих амбијенталних температура на зоохигијенске параметре фарме и метаболичку адаптацију крава у циљу постизања одрживе производње млека у различитим климатским условима

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-3646/2016-03

2016-2017

900.000,00 RSD

Доц. др Марко Цинцовић

Департман за ветеринарску медицину

13

Мониторинг здравствене безбедности поврћа у складу са климатским променама

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-3697/2016-03

2016-2017

900.000,00 RSD

Проф. др Жарко Илин

Департман за ратарство и повртарство

14

Примена даљинске детекције у оцени квалитета воде и мапирању вегетације

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-3601/2016-03

900.000,00 RSD

Доц. др Јасна Грабић

Департан за уређење вода

15

Допринос урбаног зеленила при ублажавању климатских промена и загађења

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-2695/2017-01/02

2017-2018

900.000,00  RSD

Доц. др Бошко Благојевић

Департан за уређење вода

16

Микотоксини у силажи

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-2636/2017-01/02

2017-2018

950.629,00  RSD

Проф.др Драган Гламочић

Департман за сточарство

17

Испитивање ефикасности етарског уља тимијана у терапији субклиничког маститиса код крава у периоду засушења

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-2818/2017-01/02

2017-2018

920.045,00  RSD

Доц. др Миодраг Радиновић

Департман з аветеринарску медицину

Краткорочни пројекти 2018-2019

18

Развој нових метода за сузбијање корова и штеточина у органској пољопривреди

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-2774/2018-01/02

2018-2019

830.000,00 РСД

Проф. др Ђорђе Маленчић

Департман за фитомедицину и заштиту животне средине

19

Присуство резидуа охратоксина А у бубрезима свиња на територији Војводине

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-2689/2018-01/02

2018-2019

829.560,00 РСД

Проф. др Иван Радовић

Департман за сточарство

20

Молекуларна карактеризација Wolbachia spp. код паса инфицираних узрочником Dirofilaria immitis на подручју Војводине

Пољопривредни факултет, Нови Сад

142-451-2803/2018-01/02

2018-2019

830.000,00 РСД

Проф. др Александар Поткоњак

Департман за ветеринарску медицину

 

Укупно пројеката

20

Serbian