Poređenje metoda za izračunavanje referentne evapotranspiracije na području meteorološke stanice Rimski Šančevi / Evaluation of reference evapotranspiration methods in the area of the meteorological station Rimski Sancevi

Atila Bezdan, Jovana Draginčić, Borivoj Pejić, Boško Blagojević, Minučer Mesaroš

Originalni naučni rad

Godina: 
Str: 
61-67
No.: 
41