Analiza hematoloških parametara kod pasa obolelih od babezioze / Analysis of haematological parameters in dogs with Babesia infection

Nikolina Novakov, Milan Gojić, Marko R. Cincović, Branislava Belić, Aleksandar Potkonjak, Bojana Vidović, Ivana Lakić

Originalni naučni rad

Str. 56-62

Godina: