Контакт

Можете нас пронаћи у канцеларији сваког радног дана од 10-14 часова, или на број 021/485-3278
Канцеларија се налази поред предаваонице П-5.


Студентски парламент има традицију  да од оснивања , па кроз све године постојања прати, штити и представља студенте кроз сва њихова питања, потребе, успехе и постигнућа. Студентски парламент је орган Факултета преко којег, складу са Законом о високом образовању  и Статутом факултета, студенти:

  • остварују своја права на Факултету
  • штите своје интересе на Факултету
  • учествују у доношењу важних одлука које се односе на њихово студирање
  • организују културно-обазовне манифестације као и манифестације хуманитарног карактера
  • имају гарантовану слободу мишљења и изражвања.

Чланови студенстког парламента се бирају тајним и непосредним гласањем. Право да се кандидује има сваки редован студент Пољопривредног факултета.

Данас студентски парламент има 15 чланова и у оквиру истог постоји и функционише пет ресора:

-          Ресор за науку, наставу и студентска питања

-          Ресор за међуфакултетску и међународну сарадњу

-          Ресор за пројектне активности

-          Ресор за културу и неформално образовање

-          Ресор за спорт

Сваки ресор активно прати актуелна питања из своје области, бави  се информисањем студената и повратно-факултета, прати остварења и постигнуте резултате, настоји да споји потребе студената и захтеве шире заједнице. Преко свог изабраног представника (координатора) сваки ресор настоји да проблематику, потребе и могућности из области коју заступа приближи студентима и упути их у могућности коришћења, упознавања и личних остварења у одређеној области.

Осим радних задатака, сврха постојања Студентског парламента је и изнад свега друштвене, социјалне и хумане природе. На првом месту је кроз сваку област

Ресор за науку, наставу и студентска питања

Ресор за науку, наставу и студентска питања има за циљ праћење и унапређење стандарда студената. Преко овог ресора Студенстки парламент покушава да утиче на побољшавање услова у којима се налазе студенти Пољопривредног факултета, а поред тога служи за праћење и оцену квалитета наставе на Факултету. Путем разних анкета и упитника овај ресор прикупља, обрађује и на основу резултата процењује целокупну проблематику везану за наставне активности и реагује у складу са важећим актима Факултета и државе.

Ресор за међуфакултетску и међународну сарадњу

Ресор за међународну сарадњу обухвата све видове сарадње са локалним, државним и осталим високо-школским установма. Такође, као и неке од делатности су размена студената, организацие различитих гостовања признатих професора и склапања уговора о пословању и сарадњи међу студентима и професорима.

Ресор за пројектне активности

Ресор за пројектне активности има обавезу да све предлоге осталих ресора спроведе у дело, уколико за то постоји потреба.

Поред ове функције ресор организује разне манифестације и активнсти на факултету.

Ресор за културу и неформално образовање

Ресор оваквог типа настао је из потребе да би се студентима генерисала свест о потреби културног уздизања. Студенте, парламент обавештава о већини културних догађаја у Новом Саду и широј околини. На различите начине се студенти афирмишу да посећују позоришта, биоскопе, образовне семинаре и културне манифестације као и догађаје забавног типа.

Ресор за спорт

Значајан део активности Студентског парламента Пољопривредног факултета усмерен је на унапређење спорта међу студентима. Резултати такмичења на нивоу Универзитета и на регионалним спортским играма пољопривреде, на популарној Агрономијади, су показатељи да се спорту придаје велики значај.

Изузев такмичарског карактера наших спортских екипа присутан је и хумани карактер. Као доказ томе је учешће наших екипа на хуманитарним турнирима као што су „Дани спорта“ и „Спортом против дроге“. Лепа страна ових сусрета је и промовисање fair play-а и међусобног пријатељства. У координацији ресора за спорт, активна је „Агролига“ (такмичење у малом фудбалу).


Студент продекан

Ivan Buzarski

0621822232


Председник Студентског парламента

Ljubiša Bilić

0668642027


 Пронађите Нас на Facebook-у


Пратите Нас на Instagram-у

Undefined