Списак ментора година

Ментори година студијски програм фитомедицина
1 година Др Драгана Будаков
2 година Др Александра Коњевић
3 година Др Мила Граховац
4 година Др Александра Игњатовић-Ћупина

Ментори година студијски програм Агроекологија и заштита животне средине
1 година Др Бојан Константиновић
2 година Др Александра Петровић
3 година Др Војислава Бурсић
4 година Др Славица Вуковић

Ментори година студијски програм Органска пољопривреда
1. година Др Срђан Шеремешић
2. година Маја Манојловић
3. година Ђорђе Крстић
4. година Илија Арсенић

Ментори година студијски програми Агроекономски и Агротуризам и рурални развој:
1. година Др Катарина Дјурић, доцент, ментор генерације 2015/2016 за оба студијска програма – по новом од ове године
2 година Др Катарина Дјурић
3 година Др Вељко Вукоје
4 година Проф. др Бранислав Влаховић

Ментори година студијски програм Воћарство и виноградарство
1. година др Ненад Магазин
2. година др Сандра Бијелић
3. година др Драгослав Иванишевић
4. година др Мира Медић

Ментори година студијски програм Уређење, коришћење и заштита вода
1 година др Јасна Грабић
2 . година др Зорица Срђевић
3. година др Јасмина Јосимов-Дунђерски
4. година др Павел Бенка

Ментори година студијски програм Сточарство
1. година др Иван Пихлер
2. година Игор Јајић
3. година Милош Беуковић
4. година Мирослав Плавшић

Ментори година студијски програм ратарство и повртарство
1. година др Бранка Љевнаић Машић (на основу одлуке НН-већа факултета од школске 2015/16. године именован је ментор за ову генерацију студената, и он ће им бити ментор од I до IV године)
2. година др Бранислава Лалић
3. година др Миливој Белић
4. година др Драгиша Милошев

Ментори година студијски програм хортикултура
1. година др Владислав Огњанов
2. година др Емина Младеновић
3. година Др Јелена Чукановић
4. година др Мирјана Љубојевић

Ментори година студијски програм Пејзажна архитектура
1. година др Владислав Огњанов
2. година др Ксенија Хиел
3. година др Милена Лакићевић
4. година др Мирјана Љубојевић

Ментори година студијског програма Пољопривредна техника
1. година Др Мирко Симикић
2. година Др Миливој Радојчин
3. година Др Иван Павков
4. година Др Ондреј Поњичан

Ментори година студијског програма Агроиндустријско инжењерство
1. година Др Снежана Матић – Кекић
2. година Др Александар Седлар

Undefined