Акредитација

 

Aкредитација 2021.


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА


МАСТЕР СТУДИЈЕ


Заједнички студијски програми МАC/Joint Master Degree Programmes

Заједнички студијски програм MAS Одрживост у пољопривреди, производњи и технологији хране у Дунавском региону / Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danube Region

 

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

АГРОЕКОНОМИЈА
АГРОНОМИЈА
ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

 

Aкредитација 2014.


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

РАТАРСТВО И ПОВРТАРТСВО
СТОЧАРСТВО
ХОРТИКУЛТУРА
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
ФИТОМЕДИЦИНА
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА
УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА
АГРОЕКОНОМСКИ
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
АГРОЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
АГРОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА
АГРОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

АГРОЕКОНОМСКИ 
ГАЈЕЊЕ ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ 
ГАЈЕЊЕ ЊИВСКИХ БИЉАКА 
ГЕНЕТИКА, ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ БИЉАКА И СЕМЕНАРСТВО 
ФИТОМЕДИЦИНА 
ХОРТИКУЛТУРА 
МЕНАЏМЕНТ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИ 
ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА 
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА 
ПОЉОПРИВРЕДНО САВЕТОДАВСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА 
РУРАЛНИ РАЗВОЈ И АГРОТУРИЗАМ 
СТОЧАРСТВО 
УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА 
ЗЕМЉИШТЕ И ИСХРАНА БИЉАКА

 


ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА


ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

АГРОНОМИЈА     | АГРОНОМИЈА-eng. 
АГРОЕКОНОМИЈА     | АГРОЕКОНОМИЈА-eng. 
ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА     | ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА -eng.

 


УСТАНОВА

УСТАНОВА


Aкредитација 2008.


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

РАТАРСТВО И ПОВРТАРТСВО 
ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО 
СТОЧАРСТВО 
ФИТОМЕДИЦИНА 
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА 
УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА 
АГРОЕКОНОМСКИ 
ХОРТИКУЛТУРА 
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА 
ОПШТИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
БИОТЕХНИКА И МЕНАЏМЕНТ 
АГРОЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
АГРОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

АГРОЕКОНОМСКИ 
БИОТЕХНИКА И МЕНАЏМЕНТ 
ГАЈЕЊЕ ВОЋАКА И ВИНОВЕ ЛОЗЕ 
ГАЈЕЊЕ ЊИВСКИХ БИЉАКА 
ГЕНЕТИКА, ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ БИЉАКА И СЕМЕНАРСТВО 
ФИТОМЕДИЦИНА 
ХОРТИКУЛТУРА 
МЕНАЏМЕНТ ВОДА У ПОЉОПРИВРЕДИ 
ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА 
ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА 
ПОЉОПРИВРЕДНО САВЕТОДАВСТВО 
ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА 
РУРАЛНИ РАЗВОЈ И АГРОТУРИЗАМ 
СТОЧАРСТВО 
УРЕЂЕЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА 
ЗЕМЉИШТЕ И ИСХРАНА БИЉАКА

 


ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА


ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

АГРОНОМИЈА 
АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА 
АГРОЕКОНОМИЈА 
ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

 


ПРИЛОЗИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ФАКУЛТЕТА

КЊИГА НАСТАВНИКА 
КЊИГА ПРЕДМЕТА 
КЊИГА ПРОСТОРА

 

Serbian