Nalaz promena u digestivnom traktu uginulih novoizleženih pačića mandarinske patke (Aix galericulata) / Changes in the digestive tract of the dead Mandarin ducklings (Aix galericulata)

Vladimir Prokić, Ivana Davidov, Nikolina Novakov, Nada Plavša, Bojana Vidović

Kratko saopštenje

Str. 84-88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDF file: 
Godina: