Манифестације

  • Манифестације

    Осим образовног систем рада нашег факултета не запоставља ни спортски живот студената. Парламент настоји да спортску физичку и здравствену културу студената подигне на што виши ниво. Најзначајније манифестације спортског живота парламента су Агролига и даље учешће на Агрономијади – спортском и културно – научном такмичењу многих факултета пољопривредне струке. Победници наше факултетске Агролиге у фудбалу, коју организују чланови ресора за спорт, представљају наш факултет на Агрономијади. Успеси нашег факултета на тим манифестацијама су запажени. Освојено 1. место 2012.