Департман за воћарство виноградарство хортикултуру и пејзажну архитектуру

polj_voce_grb_departmana

 

 

Више информација о департману

Званична WEB страница расадника Департмана


Директор департмана;
Доц. др Драгослав Иванишевић

Шеф катедре:
Катедра за хортикултуру и пејзажну архитектуру
Проф. др Саша Орловић

Катедра за воћарство и виноградарство
Проф. др Бисерка Милић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Драгослав Иванишевић || Dragoslav Ivanišević
Зоран Ж. Кесеровић || Zoran Ž. Keserović
Сандра Бијелић || Sandra Bijelić
Саша С. Орловић || Saša S. Orlović
Ненад П. Магазин || Nenad P. Magazin
Иван Д. Куљанчић || Ivan D. Kuljančić
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Емина М. Младеновић || Emina M. Mladenović
Бисерка Милић || Biserka Milić
Милена Лакићевић || Milena Lakićević
Мирјана Љубојевић || Mirjana Ljubojević
Јелена Чукановић || Jelena Čukanović
ДОЦЕНТИ
Ивана Сентић || Ivana Sentić
Предраг Божовић || Predrag Božović
Младен Калајџић || Mladen Kalajdžić
Боривоје Богдановић || Borivoje Bogdanović
Ксенија Ј. Хиел || Ksenija J. Hiel
Горан Бараћ || Goran Barać
Лазар Павловић || Lazar Pavlović
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Нада С. Кораћ
Мира Медић
Бранислава Р. Голошин
Владислав М. Огњанов
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Јелена Калајџић || Jelena Kalajdžić
Ерна Ваштаг || Erna Vaštag
ИСТРАЖИВАЧ ПРИПРАВНИК
Магдалена Пушић || Magdalena Pušić
Милица Грубач || Milica Grubač
Сара Ђорђевић || Sara Đorđević
НАСТАВНИЦИ СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИНСТИТУЦИЈА
Бојан Новаковић
Лидија Среботњак Пришић
НАУЧНИ САРАДНИК
Вања Вуксановић
Тијана Наранџић || Tijana Narandžić
Маја Миловић
Јована Остојић