Департман за економику пољопривреде и социологију села

Више информација о департману


www.ae.polj.uns.ac.rs

Директор департмана;
Проф. др Дејан Јанковић

Шеф катедре:
Доц. др Драган Милић

 

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА: