Analiza dendroflore parka Poljoprivredne škole sa domom učenika Futog/Analysis of the dendroflora of the Agricultural school with dormitory Futog

Nataša Krstić, Emina Mladenović, Jelena Čukavović, Ivana Sovilj, Biljana Lalić, Lazar Pavlović,Jelena Ninić Todorović

Originalni naučni rad

Str. 26-33

Godina: