Распоред наставе и предаваоница

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2023/24. ГОДИНУ

ПО СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА:

 

Агроекономија

Агротуризам и рурални развој

Анимална производња / сточарство

Фитомедицина

Органска пољопривреда

Пејзажна архитектура

Пољопривредна техника и информациони системи

Ратарство и повртарство

Воћарство, виноградарство и хортикултура

Уређење, коришћење и заштита вода

Ветеринарска медицина 


*Када у пољу пише број  (година студија) и назив студијског  програма (нпр. 1 Агроекономија) то значи да се ради о предавањима (предавања за прву годину Агроекономије). Испод тога се налази назив предмета, наставник и предаваоница.

Када поље почиње називом предмета ради се о вежбама.

Undefined