Kvalitet vode za navodnjavanje sa fruškogorskih akumulacija / Irrigation water quality from artificial reservoirs on Fruška Gora

Milica Vranešević, Boško Blagojević, Atila Bezdan, Radovan Savić

Originalni naučni rad

Str. 15-20

Godina: