Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ивана Максимовић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Бранко Т. Ћупина
Дејана М. Џигурски
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Јован Ж. Црнобарац
Драгана С. Латковић
Борис М. Поповић
Жарко М. Илин
Љиљана М. Николић
Маја С. Манојловић
Јан Ј. Боћански
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Ранко Р. Чабиловски
Јована Т. Шућур Елез
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
Тимеа Хајнал Јафари
Ђорђе Б. Крстић
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Арсенић Илија
Борислав Бањац
Дејан М. Првуловић
ДОЦЕНТИ
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
Светлана Вујић
Ксенија Мачкић
Ружица Ждеро Павловић
АСИСТЕНТИ
Драган Радовановић
Борис Адамовић
Милена Даничић
Ђорђе Војновић
Бојан Војнов
Бојана Благојевић
Јелена Висковић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Бранко Ј. Маринковић
Драгиша С. Милошев
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Белић Миливој
Дубравка И. Штајнер
Љиљана М. Нешић
Перо Ј. Ерић
Богдановић Даринка
Милан Т. Поповић
Миодраг Д. Димитријевић
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Клара Петковић
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
Татјана Јурић
САРАДНИК У НАСТАВИ
Данило Бегић