Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ивана Максимовић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Борис М. Поповић || Boris M. Popović
Марина И. Путник – Делић || Marina I. Putnik – Delić
Љиљана М. Николић || Ljiljana M. Nikolić
Жарко М. Илин || Žarko M. Ilin
Ђорђе Б. Крстић || Đorđe B. Krstić
Маја С. Манојловић || Maja S. Manojlović
Шеремешић И. Срђан || Šeremešić I. Srđan
Боривој С. Пејић || Borivoj S. Pejić
Горан П. Јаћимовић || Goran P. Jaćimović
Ђорђе Р. Маленчић || Đorđe R. Malenčić
Симонида С. Ђурић || Simonida S. Đurić
Бранислава Лалић || Branislava Lalić
Арсенић Илија || Arsenić Ilija
Ивана В. Максимовић || Ivana V. Maksimović
Софија Р. Петровић || Sofija R. Petrović
Дејана М. Џигурски || Dejana M. Džigurski
Бранко Т. Ћупина || Branko T. Ćupina
Бранка Б. Љевнаић – Машић || Branka B. Ljevnaić – Mašić
Драгана С. Латковић || Dragana S. Latković
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Владимир И. Ћирић || Vladimir I. Ćirić
Светлана Вујић || Svetlana Vujić
Тимеа Хајнал Јафари || Timea Hajnal Jafari
Ксенија Мачкић || Ksenija Mačkić
Дејан М. Првуловић || Dejan M. Prvulović
Борислав Бањац || Borislav Banjac
Велимир Младенов || Velimir Mladenov
Ранко Р. Чабиловски || Ranko R. Čabilovski
Драгана Стаменов || Dragana Stamenov
Јована Т. Шућур Елез || Jovana T. Šućur Elez
ДОЦЕНТИ
Ђорђе Војновић || Đorđe Vojnović
Бојан Војнов || Bojan Vojnov
Клара Петковић || Klara Petković
Бојана Благојевић || Bojana Blagojević
Ружица Ждеро Павловић || Ružica Ždero Pavlović
Борис Адамовић || Boris Adamović
АСИСТЕНТИ
Милена Даничић || Milena Daničić
Рада Шућур || Rada Šućur
Јелена Висковић || Jelena Visković
Драгана Маринковић || Dragana Marinković
Драган Радовановић || Dragan Radovanović
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
Белић Миливој
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Миодраг Д. Димитријевић
Бранко Ј. Маринковић
Драгиша С. Милошев
Јован Ж. Црнобарац || Jovan Ž. Crnobarac
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
Татјана Јурић
САРАДНИК У НАСТАВИ
Теодора Фехер || Teodora Feher