Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Миодраг Д. Димитријевић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Бранко Т. Ћупина
Дејана М. Џигурски
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Јован Ж. Црнобарац
Драгана С. Латковић
Борис М. Поповић
Љиљана М. Николић
Жарко М. Илин
Маја С. Манојловић
Јан Ј. Боћански
Љиљана М. Нешић
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Бранислава Лалић
Арсенић Илија
Борислав Бањац
Дејан М. Првуловић
Ранко Р. Чабиловски
Јована Шућур
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
Тимеа Хајнал Јафари
Ђорђе Б. Крстић
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Симонида С. Ђурић
ДОЦЕНТИ
Ксенија Мачкић
Ружица Ждеро
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
Светлана Вујић
АСИСТЕНТИ
Јелена Висковић
Борис Адамовић
Милена Даничић
Бојан Војнов
Бојана Благојевић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Бранко Ј. Маринковић
Драгиша С. Милошев
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Белић Миливој
Дубравка И. Штајнер
Перо Ј. Ерић
Богдановић Даринка
Милан Т. Поповић
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Клара Петковић