Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Драгана Латковић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Миодраг Д. Димитријевић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Дејана М. Џигурски
Бранко Т. Ћупина
Драгиша С. Милошев
Јован Ж. Црнобарац
Борис М. Поповић
Белић Миливој
Љиљана М. Николић
Жарко М. Илин
Маја С. Манојловић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Драгана С. Латковић
Марина И. Путник – Делић
ДОЦЕНТИ
Ксенија Мачкић
Арсенић Илија
Борислав Бањац
Дејан М. Првуловић
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
Ранко Р. Чабиловски
Јована Шућур
Владимир И. Ћирић
Тимеа Хајнал Јафари
Ђорђе Б. Крстић
АСИСТЕНТИ
Бојана Благојевић
Ружица Ждеро
Борис Адамовић
Светлана Вујић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Бранко Ј. Маринковић
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер