Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Драгана С. Латковић
Јован Ж. Црнобарац
Борис М. Поповић
Љиљана М. Николић
Жарко М. Илин
Маја С. Манојловић
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Миодраг Д. Димитријевић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Дејана М. Џигурски
Бранко Т. Ћупина
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Јована Шућур
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
Ђорђе Б. Крстић
Тимеа Хајнал Јафари
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Арсенић Илија
Дејан М. Првуловић
Борислав Бањац
Ранко Р. Чабиловски
ДОЦЕНТИ
Светлана Вујић
Ксенија Мачкић
Ружица Ждеро
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
АСИСТЕНТИ
Борис Адамовић
Милена Даничић
Бојан Војнов
Бојана Благојевић
Јелена Висковић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Драгиша С. Милошев
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
Белић Миливој
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Бранко Ј. Маринковић
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Клара Петковић