Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ивана Максимовић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Јован Ж. Црнобарац
Драгана С. Латковић
Борис М. Поповић
Љиљана М. Николић
Жарко М. Илин
Маја С. Манојловић
Јан Ј. Боћански
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Бранко Т. Ћупина
Дејана М. Џигурски
Бранка Б. Љевнаић – Машић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
Тимеа Хајнал Јафари
Ђорђе Б. Крстић
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Арсенић Илија
Борислав Бањац
Дејан М. Првуловић
Ранко Р. Чабиловски
Јована Шућур
ДОЦЕНТИ
Светлана Вујић
Ксенија Мачкић
Ружица Ждеро Павловић
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
АСИСТЕНТИ
Драган Радовановић
Борис Адамовић
Милена Даничић
Đorđe Vojnović
Бојан Војнов
Бојана Благојевић
Јелена Висковић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Белић Миливој
Дубравка И. Штајнер
Љиљана М. Нешић
Перо Ј. Ерић
Богдановић Даринка
Милан Т. Поповић
Миодраг Д. Димитријевић
Бранко Ј. Маринковић
Драгиша С. Милошев
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Клара Петковић
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
Татјана Јурић