Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Драгана Латковић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Борис М. Поповић
Белић Миливој
Љиљана М. Николић
Жарко М. Илин
Маја С. Манојловић
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Миодраг Д. Димитријевић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Дејана М. Џигурски
Бранко Т. Ћупина
Драгиша С. Милошев
Јован Ж. Црнобарац
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Марина И. Путник – Делић
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Драгана С. Латковић
ДОЦЕНТИ
Владимир И. Ћирић
Ђорђе Б. Крстић
Тимеа Хајнал Јафари
Ксенија Мачкић
Арсенић Илија
Дејан М. Првуловић
Борислав Бањац
Велимир Младенов
Ранко Р. Чабиловски
Драгана Стаменов
Јована Шућур
АСИСТЕНТИ
Светлана Вујић
Бојана Благојевић
Ружица Ждеро
Борис Адамовић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Бранко Ј. Маринковић