Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Драгана Латковић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Дејана М. Џигурски
Бранко Т. Ћупина
Драгиша С. Милошев
Јован Ж. Црнобарац
Белић Миливој
Љиљана М. Николић
Жарко М. Илин
Маја С. Манојловић
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Миодраг Д. Димитријевић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Драгана С. Латковић
Борис М. Поповић
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Бранислава Лалић
ДОЦЕНТИ
Арсенић Илија
Дејан М. Првуловић
Борислав Бањац
Велимир Младенов
Ранко Р. Чабиловски
Јована Шућур
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
Ђорђе Б. Крстић
Тимеа Хајнал Јафари
Симонида С. Ђурић
Ксенија Мачкић
АСИСТЕНТИ
Ружица Ждеро
Борис Адамовић
Светлана Вујић
Бојана Благојевић
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Бранко Ј. Маринковић
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка