Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Драгана Латковић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Јован Ж. Црнобарац
Белић Миливој
Љиљана М. Николић
Жарко М. Илин
Маја С. Манојловић
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Миодраг Д. Димитријевић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Дејана М. Џигурски
Бранко Т. Ћупина
Драгиша С. Милошев
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Драгана С. Латковић
Борис М. Поповић
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Бранислава Лалић
Бранка Б. Љевнаић – Машић
ДОЦЕНТИ
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
Ђорђе Б. Крстић
Тимеа Хајнал Јафари
Симонида С. Ђурић
Ксенија Мачкић
Арсенић Илија
Дејан М. Првуловић
Борислав Бањац
Велимир Младенов
Ранко Р. Чабиловски
Јована Шућур
АСИСТЕНТИ
Борис Адамовић
Светлана Вујић
Бојана Благојевић
Ружица Ждеро
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Бранко Ј. Маринковић