Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Миодраг Д. Димитријевић
Ивана В. Максимовић
Софија Р. Петровић
Дејана М. Џигурски
Бранко Т. Ћупина
Драгиша С. Милошев
Јован Ж. Црнобарац
Борис М. Поповић
Белић Миливој
Љиљана М. Николић
Жарко М. Илин
Маја С. Манојловић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Дејан М. Првуловић
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Драгана С. Латковић
Марина И. Путник – Делић
ДОЦЕНТИ
Ксенија Мачкић
Арсенић Илија
Борислав Бањац
Велимир Младенов
Ранко Р. Чабиловски
Драгана Стаменов
Јована Шућур
Владимир И. Ћирић
Светлана Вујић
Ђорђе Б. Крстић
Тимеа Хајнал Јафари
АСИСТЕНТИ
Бојана Благојевић
Ружица Ждеро
Борис Адамовић
Милена Даничић
Бојан Војнов
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
Бранко Ј. Маринковић
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Клара Петковић