Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ивана Максимовић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
Ивана В. Максимовић
Арсенић Илија
Софија Р. Петровић
Бранко Т. Ћупина
Дејана М. Џигурски
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Јован Ж. Црнобарац
Драгана С. Латковић
Борис М. Поповић
Жарко М. Илин
Љиљана М. Николић
Маја С. Манојловић
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Ксенија Мачкић
Борислав Бањац
Дејан М. Првуловић
Ранко Р. Чабиловски
Јована Т. Шућур Елез
Владимир И. Ћирић
Марина И. Путник – Делић
Тимеа Хајнал Јафари
Ђорђе Б. Крстић
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
ДОЦЕНТИ
Ружица Ждеро Павловић
Велимир Младенов
Драгана Стаменов
Светлана Вујић
Клара Петковић
Бојана Благојевић
АСИСТЕНТИ
Јелена Висковић
Драган Радовановић
Борис Адамовић
Милена Даничић
Ђорђе Војновић
Бојан Војнов
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Богдановић Даринка
Милан Т. Поповић
Миодраг Д. Димитријевић
Бранко Ј. Маринковић
Драгиша С. Милошев
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Белић Миливој
Дубравка И. Штајнер
Јан Ј. Боћански
Љиљана М. Нешић
Перо Ј. Ерић
АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
Татјана Јурић
САРАДНИК У НАСТАВИ
Данило Бегић