Департман за ратарство и повртарство

polj_rat_grb_departmana

 

Више информација о департману
Директор департмана;
Проф. др Драгана Латковић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
Проф. др Ђорђе Маленчић

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Софија Р. Петровић
Дејана М. Џигурски
Бранко Т. Ћупина
Драгиша С. Милошев
Јован Ж. Црнобарац
Борис М. Поповић
Белић Миливој
Љиљана М. Николић
Жарко М. Илин
Маја С. Манојловић
Љиљана М. Нешић
Јан Ј. Боћански
Боривој С. Пејић
Ђорђе Р. Маленчић
Миодраг Д. Димитријевић
Ивана В. Максимовић
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Дејан М. Првуловић
Бранка Б. Љевнаић – Машић
Драгана С. Латковић
Марина И. Путник – Делић
Шеремешић И. Срђан
Горан П. Јаћимовић
Симонида С. Ђурић
Бранислава Лалић
ДОЦЕНТИ
Борислав Бањац
Велимир Младенов
Ранко Р. Чабиловски
Драгана Стаменов
Јована Шућур
Владимир И. Ћирић
Светлана Вујић
Ђорђе Б. Крстић
Тимеа Хајнал Јафари
Ксенија Мачкић
Арсенић Илија
АСИСТЕНТИ
Борис Адамовић
Милена Даничић
Бојан Војнов
Бојана Благојевић
Ружица Ждеро
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Бранко Ј. Маринковић
Алекса Кнежевић
Драгутин Т. Михаиловић
Дубравка И. Штајнер
Перо Ј. Ерић
Милан Т. Поповић
Богдановић Даринка
ИСТРАЖИВАЧ САРАДНИК
Клара Петковић