O ČASOPISU


NASLOVNA | O ČASOPISU | UREDNIŠTVO | REČ UREDNIKA ​| UPUTSTVO ZA AUTORE | ARHIVA


 

Časopis

Letopis naučnih radova je nacionalni naučni časopis koji izlazi od 1957. godine. Izdavač časopisa je Poljoprivredni fakultet Novi Sad. Časopis od 2017. godine objavljuje radove na srpskom ili engleskom jeziku, koji su dostupni na Internetu i slobodnog su pristupa.

 

Svrha i oblast

Letopis naučnih radova se bavi prvenstveno dostignućima iz oblasti agronomije. Multidisciplinarni radovi iz oblasti poljoprivrede u širem smislu, korišćenja zemljišnih i vodnih resursa, koji su vezani za agronomiju, su takođe dobrodošli. Časopis ima za cilj da širi savremena znanja i podstiče bolje shvatanje problema u poljoprivredi i okruženju, dajući na taj način doprinos regionalnom i globalnom razvoju. Časopis daje prednost originalnim istraživanjima koja su obavljena primenom priznate ili nove metodologije i obrađena adekvatnim statističkim metodama.

Uredništvo mora da bude obavešteno ako bilo koji od podnešenih radova objavljen na drugom mestu. Prihvaćeni  radovi ne smeju da budu objavljeni na drugim mestima u istom obliku.

Časopis objavljuje istraživanja iz sledećih oblasti:

  • Biljna proizvodnja
  • Zemljište, voda i okolina
  • Zaštita bilja i zaštita životne sredine
  • Informatika i tehnika u poljoprivredi
  • Agroekonomija
  • Veterinarstvo

 

Radovi

Prihvatljive kategorije za objavljivanje su
originalni naučni rad (do 10 strana),
pregledni naučni rad (do 15 strana) i
kratka saopštenja (do 5 strana).
Svi podnešeni rukopisi podležu preliminarnoj proceni urednika o pogodnosti za dalje razmatranje i slučaju da se smatraju pogodnim, šalju se recenzentima na pregled.

Undefined