Контакт

Трг Д. Обрадовића 8,
21102 Нови Сад,
Република Србија


ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК 2021


БИТНИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА


ДЕКАН - Проф. др Недељко Тица

тел: 021/485-3210
имејл: dean(at)polj.uns.ac.rs


В.Д. ПРОДЕКАНА ЗА НАСТАВУ - Проф. др Мирјана Ђукић Стојчић

тел: 021/485-3219
имејл: nastava(at)polj.uns.ac.rs


ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ - Проф. др Бранко Ћупина

тел: 021/485-3457
имејл: nauka(at)polj.uns.ac.rs


ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ - Проф. др Лазар Савин

тел: 021/485-3456
имејл: finansije(at)polj.uns.ac.rs


В.Д. ПРОДЕКАНА ЗА РАЗВОЈ И САРАДЊУ СА ПРИВРЕДОМ - Проф. др Ненад Магазин

тел: 021/485-3463
имејл: privreda(at)polj.uns.ac.rs


СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА - Миодраг Поповић

тел: 021/485-3455
имејл: pmiodrag(at)polj.uns.ac.rs


СТУДЕНТСКА СЛУЖБА - Виолета Роквић

тел: 021/485-3209 

       021/485-3388
имејл: stud.sluzba(at)polj.uns.ac.rs


КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ - Драгана Крајиновић

тел: 021/485-3212
имејл: dkrajinovic(at)polj.uns.ac.rs


РАЧУНОВОДСТВО - Тања Рус Илић

тел: 021/485-3217
имејл: tanja.rus(at)polj.uns.ac.rs


АДМИНИСТРАТОР МРЕЖЕ - Милан Ковачевић

тел: 021/485-3500
имејл: milan.kovacevic(at)polj.uns.ac.rs


СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

тел: 021/485-3278


ЦЕНТРАЛА ФАКУЛТЕТА

тел: 021/485-3500

Serbian