Ultrasonografija parenhima vimena krava i pripadajućih limfnih čvorova / Ultrasonography of udder parenchyma and related lymph nodes in cows

Annamaria Galfi, Miodrag Radinović, Kosta Petrović, Mira Govorčin, Ivana Davidov

Originalni naučni rad
Str. 111-115

Godina: