Организација

ОРГАНИЗАЦИЈА ФАКУЛТЕТА

 

Пољопривредни факултет у Новом Саду је модерна високошколска и научна установа која своју делатност обавља према постојећем Статуту. Статут, као највиши акт Факултета, донет је у складу са Законом о високом образовању и Законом о научноистраживачкој делатности.

Активности Факултета обављају се у склопу следећих организационих јединица:

 1. Деканат
 2. Департмани

 

:У складу са Статутом Факултета, Секретаријат чине

 1. :: Општа служба
 2. :: Служба за јавне набавке
 3. :: Служба за финансијске и рачуноводствене послове
 4. :: Студентска служба
 5. :: Служба за техничке послове, одржавање и заштиту
 6. :: ИТ Одељење
 7. :: Библиотека са читаоницом

 

 

:: ДЕКАНАТ

Деканат чине декан са продеканима, библиотека и секретаријат.

ДЕПАРТМАНИ

Департман је основна образовна, научна и предузетничка организациона јединица Факултета.
Департмани Факултета и њихова унутрашња организациона јединица су:

 

1. ДЕПАРТМАН ЗА РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

 

 1. Катедра за ратарство и повртарство
 2. Катедра за земљиште, исхрану биљака и генетику
 3. Институт за ратарство и повртарство
 4. Огледно добро за ратарство и повртарство
 5. Огледно поље „Гусков салаш“, заоставштина пок. проф. др Лазара Стојковића
 6. Лабораторија за испитивање земљишта, ђубрива и биљног материјала са
  одељењима:
  - за агрохемију,
  - за микробиологију,
  - за анализу биљног материјала,
  - за педологију и водни режим земљишта,
  - за генетичка испитивања и семенарство у пољопривреди.
 7. Лабораторија за агрометеоролошка испитивања
 8. Лабораторија за биофизичка испитивања у пољопривреди.

Директор департмана;
Проф. др Ђорђе Крстић

Шеф катедре:
Катедра за ратарство и повртарство
Проф. др Љиљана Николић

Катедра за генетику, земљиште и исхрану биљака
Проф. др Ивана Максимовић

 

2. ДЕПАРТМАН ЗА ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО, ХОРТИКУЛТУРУ И ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

 

 1. Катедра за воћарство и виноградарство
 2. Катедра за пејзажну архитектуру и хортикултуру
 3. Институт за воћарство, виноградарство, хортикултуру и пејзажну архитектуру
 4. Огледно добро за воћарство и виноградарство
 5. Лабораторија за микропропагацију воћака и винове лозе
 6. Лабораторија за добијање предосновног садног материјала
 7. Помолошка лабораторија за анализу воћака и оплемењивање
 8. Лабораторија за анализу земљишта, биљног материјала и ампелографска испитивања
 9. Лабораторија за енолошка испитивања

Директор департмана;
Проф. др Драгослав Иванишевић

Шеф катедре:
Катедра за хортикултуру и пејзажну архитектуру
Проф. др Саша Орловић

Катедра за воћарство и виноградарство
Проф. др Бисерка Милић

 

3. ДЕПАРТМАН ЗА ФИТОМЕДИЦИНУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 1. Катедра за фитомедицину и заштиту животне средине
 2. Институт за заштиту биља и животне средине “др Павле Вукасовић”
 3. Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде
 4. Лабораторија за медицинску и ветеринарску ентомологију
 5. Лабораторија за инвазивне и карантинске коровске врсте.

Директор департмана;
Проф. др Бојан Константиновић

Шеф катедре:
Доц. др Драгана Будаков

 

4. ДЕПАРТМАН ЗА СТОЧАРСТВО

 

 1. Катедра за сточарство
 2. Институт за сточарство
 3. Огледно добро за сточарство
 4. Лабораторија за испитивање сточне хране и анималних производа
 5. Централна лабораторија за анализу млека
 6. Центар за одгајивање домаћих животиња

Директор департмана;
Доц. др Дејан Беуковић

Шеф катедре:
Проф. др Иван Пихлер

Управник Института за сточарство:
Проф. др Денис Кучевић

5. ДЕПАРТМАН ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ТЕХНИКУ

 

 1. Катедра за пољопривредну технику
 2. Институт за пољопривредну технику
 3. Лабораторија за биодизел
 4. Централна лабораторија за контролу технике за апликацију пестицида
 5. Национална испитна станица за тракторе – акредитована лабораторија за погонске машине и тракторе
 6. Технички центар
 7. Лабораторија за механизацију у ратарству
 8. Лабораторија за механизацију у повртарству
 9. Лабораторија за механизацију у сточарству
 10. Лабораторија за термотехнику и процесну технику
 11. Лабораторија за биосистемско инжењерство

Директор департмана;
Проф. др Милан Томић

Шеф катедре:
Проф. др Иван Павков

 

6. ДЕПАРТМАН ЗА УРЕЂЕЊЕ ВОДА

 

 1. Катедра за уређење вода
 2. Институт за уређење вода
 3. Лабораторија за воде

Директор департмана;
Проф. др Атила Бездан

Шеф катедре:
Проф. др Бошко Благојевић

 

7. ДЕПАРТМАН ЗА ЕКОНОМИКУ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СОЦИОЛОГИЈУ СЕЛА

 

 1. Катедра за економику пољопривреде
 2. Институт за економику пољопривреде
 3. Лабораторија за информатику и статистику
 4. Центар за приватизацију
 5. Центар за агробизнис
 6. Центар за маркетинг и тржишна истраживања
 7. Центар за рурални развој, едукацију и тренинг пољопривредних саветодаваца
 8. Центар за вештачење и консалтинг

Директор департмана;
Проф. др Дејан Јанковић

Шеф катедре:
Проф. др Драган Милић

 

8. ДЕПАРТМАН ЗА ВЕТЕРИНАРСКУ МЕДИЦИНУ

 

1. Катедра за ветеринарску медицину
2. Институт за ветеринарску медицину
3. Ветеринарска клиника (клиника за хирургију; клиника за унутрашње болести; клиника за породиљство; амбулантна мобилна клиника)
4. Лабораторија за патолошку физиологију
5. Лабораторија за патологију
6. Лабораторија за репродукцију животиња
7. Лабораторија за фармакологију и токсикологију
8. Лабораторија за хигијену намирница анималног порекла
9. Лабораторија за микробиологију, имунологију, вирусологију и паразитологију,
10. Лабораторија за дијагностику инфективних болести и зооноза
11. Лабораторија за молекуларна истраживања
12. Лабораторија за дијагностику маститиса
13. Лабораторија за болести пчела и риба

Директор департмана;
Проф. др Иван Станчић

Шеф катедре:
Доц. др Михајло Ердељан

Департманом руководи директор департмана.

Катедра, као организациона јединица департмана, остварује део образовне делатности Факултета. Катедру чине наставници и сарадници из стручних наставних предмета. Катедром руководи шеф катедре.

Serbian