Контакт

Трг Д. Обрадовића 8,
21102 Нови Сад,
Република Србија


БИТНИ БРОЈЕВИ ТЕЛЕФОНА


ДЕКАН - Проф. др Недељко Тица

тел: 021/485-3210
имејл: dean@polj.uns.ac.rs


ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ - Проф. др Мирјана Ђукић Стојчић

тел: 021/485-3219
имејл: nastava@polj.uns.ac.rs


ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ - Проф. др Бранко Ћупина

тел: 021/485-3457
имејл: nauka@polj.uns.ac.rs


ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ

тел: 021/485-3456
имејл: finansije@polj.uns.ac.rs


ПРОДЕКАН ЗА РАЗВОЈ И САРАДЊУ СА ПРИВРЕДОМ - Проф. др Ненад Магазин

тел: 021/485-3463
имејл: privreda@polj.uns.ac.rs


СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА - Миодраг Поповић
Лице одређено за заштиту података о личности
 

тел: 021/485-3455
имејл: pmiodrag@polj.uns.ac.rs


СТУДЕНТСКА СЛУЖБА - Виолета Роквић

тел: 021/485-3209 

       021/485-3388
имејл: stud.sluzba@polj.uns.ac.rs


КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

Драгана Крајиновић
тел: 021/485-3212;
имејл: dkrajinovic@polj.uns.ac.rs

Милица Илић
тел: 021/485-3215;
имејл: milica.ilic@polj.edu.rs

Тамара Поповић Ковачевић
тел: 021/485-3215;
имејл: tamarapopovickovacevic@polj.edu.rs


ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ И МАРКЕТИНГ - Бојана Поповић 

тел: 021/485-3467
имејл: bojana.popovic@polj.edu.rs


РАЧУНОВОДСТВО - Тања Рус Илић

тел: 021/485-3217
имејл: tanja.rus@polj.uns.ac.rs


АДМИНИСТРАТОР МРЕЖЕ

тел: 021/485-3502
имејл: admin@polj.uns.ac.rs


СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

тел: 021/485-3278


ЦЕНТРАЛА ФАКУЛТЕТА

тел: 021/485-3500

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

 

 

 

Serbian