УПИС


ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE


Услови за упис на факултет


Студијски програми


Промо видео факултета:


Нова збирка задатака и информатор 2018/19
Оба издања могу се наћи у трафици поред портирнице

У информатору можете пронаћи податке о студијским програмима и условима за упис.
У збирци задатака  се налазе питања која долазе у обзир на пријемном испиту.

Цене:
Информатор 600 динара
Збирка задатака: 300 динара


Трошковник студија

Serbian