Огласи

Putničko vozilo „Audi“, proizveden 1987 godine

Putničko vozilo „Audi“, proizveden 1987 godine. Minimalna prodajna cena je 113.146,26 dinara sa PDV-om.
Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 15.03.2018. godine do 12 časova. Ponude treba da budu izražene sa PDV-om.
Vozila se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 063 518 618

Fakultet može u svakom trenutku da odustane od dalje prodaje automobila bez objašnjenja.

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo marke„DACIA" tip "LOGAN AMBIANCE“

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo marke„DACIA" tip "LOGAN AMBIANCE“, proizveden 2006 godine. Vozilo je neregistrovano i prodaje se u viđenom stanju. Početna cena vozila sa pdv-om je 106.573,30 dinara. Ponude koje stignu sa nižom cenom od početne neće se uzimati u razmatranje. Pismene ponude u dinarima, sa pdv-om, u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom sa naznakom „ponuda za auto-ne otvarati“ ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 06.03.2018. godine do 12 časova. Samo ponude koje stignu do tog vremena, bez obzira na način slanja, biće uzete u razmatranje. Poljoprivredni fakultet zadržava pravo da u svakom trenutku odustane od prodaje bez obrazloženja.
Vozilo se može pogledati i dobiti informacije u vezi njega svakog radnog dana u vremenu od

10 – 12 h. Kontakt 064 24 10 181

Putničko vozilo „Audi“

Putničko vozilo „Audi“, proizveden 1997 godine. Minimalna prodajna cena je 188.577,10 dinara sa PDV-om.
Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 22.02.2017. godine do 12 časova. Ponude treba da budu izražene sa PDV-om.
Vozila se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 063 518 618

Fakultet može u svakom trenutku da odustane od dalje prodaje automobila bez objašnjenja.

putničko vozilo marke„DACIA" tip "LOGAN AMBIANCE"

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo marke„DACIA" tip "LOGAN AMBIANCE“, proizveden 2006 godine. Vozilo je neregistrovano i prodaje se u viđenom stanju. Početna cena vozila sa pdv-om je 177.622,16 dinara. Ponude koje stignu sa nižom cenom od početne neće se uzimati u razmatranje. Pismene ponude u dinarima, sa pdv-om, u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom sa naznakom „ponuda za auto-ne otvarati“ ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 19.02.2018. godine do 12 časova. Samo ponude koje stignu do tog vremena, bez obzira na način slanja, biće uzete u razmatranje. Poljoprivredni fakultet zadržava pravo da u svakom trenutku odustane od prodaje bez obrazloženja.
Vozilo se može pogledati i dobiti informacije u vezi njega svakog radnog dana u vremenu od

10 – 12 h. Kontakt 064 24 10 181

putnicko vozilo marke„DACIA" tip "LOGAN AMBIANCE“

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo marke„DACIA" tip "LOGAN AMBIANCE“, proizveden 2006 godine. Vozilo je neregistrovano i prodaje se u viđenom stanju. Početna cena vozila sa pdv-om je 177.622,16 dinara. Ponude koje stignu sa nižom cenom od početne neće se uzimati u razmatranje. Pismene ponude u dinarima, sa pdv-om, u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom sa naznakom „ponuda za auto-ne otvarati“ ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 01.02.2018. godine do 12 časova. Samo ponude koje stignu do tog vremena, bez obzira na način slanja, biće uzete u razmatranje. Poljoprivredni fakultet zadržava pravo da u svakom trenutku odustane od prodaje bez obrazloženja.
Vozilo se može pogledati i dobiti informacije u vezi njega svakog radnog dana u vremenu od

10 – 12 h. Kontakt 064 24 10 181

Putničko vozilo „Audi“

Putničko vozilo „Audi“, proizveden 1997 godine. Minimalna prodajna cena je 188.577,10 dinara sa PDV-om.
Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 26.12.2017. godine do 12 časova. Ponude treba da budu izražene sa PDV-om.
Vozila se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 063 518 618

Fakultet može u svakom trenutku da odustane od dalje prodaje automobila bez objašnjenja.

putničko vozilo „DACIA LOGAN“

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo „DACIA LOGAN“, proizveden 2006 godine. Vozilo je neregistrovano i prodaje se u viđenom stanju. 
Pismene ponude u dinarima, bez pdv-a, u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom sa naznakom „ponuda za auto-ne otvarati“ ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 11.12.2017. godine do 12 časova. Samo ponude koje stignu do tog vremena, bez obzira na način slanja, biće uzete u razmatranje. Poljoprivredni fakultet zadržava pravo da u svakom trenutku odustane od prodaje bez obrazloženja.
Vozila se mogu pogledati i dobiti informacije u vezi njega svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 064 24 10 181

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozulo – lada

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo „lada niva“, proizveden 2003 godine. Vozilo je neregistrovano i prodaje se u viđenom stanju. Minimalna cena koja se može ponuditi bez pdv-a je 64.483,47 dinara. Ponude sa nižom ponuđenom cenom neće se uzimati u razmatranje.
Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom sa naznakom „ponuda za auto-ne otvarati“ ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do20.03.2017. godine do 12 časova. Samo ponude koje stignu do tog vremena, bez obzira na način slanja, biće uzete u razmatranje.
Vozila se mogu pogledati i dobiti informacije u vezi njega svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 021 485 3215 

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozulo – lada niva

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo „lada niva“, proizveden 2003 godine. Vozilo je neregistrovano i prodaje se u viđenom stanju. Minimalna cena koja se može ponuditi bez pdv-a je 85.977,96 dinara. Ponude sa nižom ponuđenom cenom neće se uzimati u razmatranje.
Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom sa naznakom „ponuda za auto-ne otvarati“ ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 20.02.2017. godine do 12 časova. Samo ponude koje stignu do tog vremena, bez obzira na način slanja, biće uzete u razmatranje.
Vozila se mogu pogledati i dobiti informacije u vezi njega svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 021 485 3215 

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo – lada

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo „lada niva“, proizveden 2003 godine. Vozilo je neregistrovano i prodaje se u viđenom stanju. Minimalna cena koja se može ponuditi bez pdv-a je 107.472,45 dinara. Ponude sa nižom ponuđenom cenom neće se uzimati u razmatranje.
Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom sa naznakom "ponuda za auto-ne otvarati" ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 26.12.2016 godine do 12 časova. Samo ponude koje stignu do tog vremena, bez obzira na način slanja, biće uzete u razmatranje.
Vozila se mogu pogledati i dobiti informacije u vezi njega svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 021 485 3215

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozulo – lada

Poljoprivredni fakultet prodaje putničko vozilo „lada niva“, proizveden 2003 godine. Vozilo je neregistrovano i prodaje se u viđenom stanju. Minimalna cena koja se može ponuditi bez pdv-a je 107.472,45 dinara. Ponude sa nižom ponuđenom cenom neće se uzimati u razmatranje.
Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom sa naznakom „ponuda za auto-ne otvarati“ ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 30.01.2017. godine do 12 časova. Samo ponude koje stignu do tog vremena, bez obzira na način slanja, biće uzete u razmatranje.
Vozila se mogu pogledati i dobiti informacije u vezi njega svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 021 485 3215 i 485 3218.  

Prodaja rashodovanog kuhinjskog nameštaja od prohroma

Poljoprivredni fakultet putem zatvorenih ponuda prodaje rashodovani kuhinjski nameštaj od prohroma. Nameštaj se prodaje u viđenom stanju. Ponude dostaviti u din/kg u zatvorenim kovertama u pisarnicu fakulteta najkasnije do 14.11.2016. do 12 časova.

iznajmljivanje autobusa sa vozačem za vanlinijski prevoz

Poljoprivredni fakultet iznajmljuje autobus sa vozačem za vanlinijski prevoz za dane vikenda (petak, subota,nedelja) na teritoriji Republike Srbije. Minimalna cena po km iznosi 30 dinara bez PDV-a. Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama u pisarnicu fakulteta, Novi Sad, Trg D. Obradovića br. 8 najkasnije do 27.10. 2016. godine. Sa najpovoljnijim ponuđačem biće zaključen ugovor. Fakultet može u svakom trenutku da odustane od zaključenja ugovora bez obrazloženja.

Poljoprivredni fakultet prodaje 2 putnička vozila

Poljoprivredni fakultet prodaje 2 putnička vozila „Zastava 101 55 c“, proizveden 2003 i 2006 godine. Vozila su neregistrovana i prodaju se u viđenom stanju.
Pismene ponude u zatvorenim kovertama ponuđači mogu poslati poštom sa naznakom „ponuda za auto-ne otvarati“ ili lično dostaviti u pisarnicu fakulteta, soba br. 10, najkasnije do 14.10.2016 godine do 12 časova.
Vozila se mogu pogledati svakog radnog dana u vremenu od 10 – 12 h. Kontakt 021 485 3308

Vinsko grožđe

Departman za voćarstvo, vinogradarstvo,hortikulturu i pejzažnu arhitekturu vrši prodaju vinskog grožđa sorte italijanski rizling, neoplanta, petra i liza. Oglas ostaje otvoren 5 dana ili dok traju zalihe.  Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti u pisarnicu fakulteta.