Mapiranje i mogućnosti kontrole brojnosti korovske vrste Sambucus nigra L./Mapping of Sambucus nigra L. weed species number and possibilities of control

Maja Meseldzija, Anđela Vranić, Milica Dudić

Originalni naučni rad

Str. 34-41

Godina: