УПИС

 


ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (други продужени конкурсни рок)

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (други конкурсни рок)

ДОКТОРСКE АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE (други конкурсни рок)


СТРУЧНО УПУТСТВО - за спровођење уписа у прву годину студијских програма

ИЗЈАВА - Пријава за конкурс припадника српске националне мањине из суседних земаља

ПРЕПОРУКА - Национални савет ромске националне мањине

ИЗЈАВА - Пријава за конкурс припадника ромске националне мањине


Услови за упис на факултет


Студијски програми


Промо видео факултета:


Нова збирка задатака и информатор 2018/19
Оба издања могу се наћи у трафици поред портирнице

У информатору можете пронаћи податке о студијским програмима и условима за упис.
У збирци задатака  се налазе питања која долазе у обзир на пријемном испиту.

Цене:
Информатор 600 динара
Збирка задатака: 300 динара


Трошковник студија

Serbian