УПИС

 

Драги будући студенти,

На овој страници можете пронаћи све потребне информације о упису на основне, интегрисане, специјалистичке, мастер и докторске студије на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду у академску 2023/2024. годину.

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 

 

У информатору се налазе подаци о студијским програмима и условима за упис а у збирци задатака можете пронаћи питања која долазе у обзир на пријемном испиту. Кандидати који конкуришу за упис на интегрисане академске студије студијског програма ветеринарске медицине полажу пријемни испит из предмета биологија и хемија, а на студијским програмима основних академских студија један испит по избору из предмета: биологија, хемија, математика или економика предузећа, о чему ће се кандидати изјашњавати приликом пријаве на конкурс. За упис на студијски програм ветеринарске медицине кандидати који у програму средњег образовања нису имали латински језик исти полажу на Факултету пре полагања пријемног испита.

 

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА 

 

:: ПРИЈАВНИ ЛИСТИЋ 2023 за бесплатну припремну наставу

 

Пољопривредни факултет организује бесплатну припремну наставу за упис у академску 2023/2024. годину у терминима: 11. и 18. март, 8. и 22. април и 3. јун. Настава ће се за све предмете одржавати од 10 до 13 часова, осим наставе из биологије која ће се одржавати од 13 до 16 часова. 

   

  ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ

   :: Конкурс за упис студенaта у прву годину основних и интегрисаних академских студија у школској 2023/2024. години

   :: Kонкурс за упис студенaта у прву годину мастер академских студија у школској 2023/2024. години

   :: Конкурс за упис студенaта у прву годину специјалистичких академских студија у школској 2023/2024. години

   :: Конкурс за упис студенaта у прву годину докторских академских студија у школској 2023/2024. години

   

   Материјали за припрему пријемног испита

   

  Збирка задатака за пријемни испит

  Информатор

   Документација за упис

  Студијски програми 

  Афирмативна мера - прилог 4
  Афирмативна мера - прилог 5

   


  ПРОМО ВИДЕО ФАКУЛТЕТА

   

   

   

   


   

   

  :: Критеријуми за упис на Пољопривредни факултет за школску 2024/2025 годину

   

  Serbian