Реферати i Докторске дисертације

Реферати за увид

*Уколико имате проблема са прегледом ПДФ докумената у вашем претраживачу, преузмите фајл на ваш рачунар и отворите помоћу локалних програма као сто су: Adobe Acrobat Reader DCFoxit Reader итд...

Реферат.- Момчило Шаран
Реферат  -Савин Лазар
Реферат - Бранислава Лалић
Реферат - Ференц Баги
Реферат - Слободан Стојановић
Реферат - Михајло М. Ердељан
Реферат - Зорана Р. Ковачевић
Реферат - Мирко Ђ. Симикић
Реферат - Александар Д. Седлар
Извештај за избор у звање доцента за ужу н.о. Воћарство
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу н.о. Воћарство
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу н.о. Воћарство
Реферат за избор у звање асистента у настави уже н.о Физиологија, и исхрана биљака
Реферат за избор у звање редовног професора за уже н.о Ратарство и повртарство (др Боривој Пејић) 
Реферат за избор у звање редовног професора за уже н.о Уређење, заштита и коришћење вода (др Зорица Срђевић) 
Реферат за избор у звање у настави уже н.о Хемија и биохемија 
Реферат за избор у звање сарадника у настави уже н.о Ратарство и повртарство 
Реферат за избор у звање доцента за ужу научну област Исхрана Животиња (Мирко Ивковић) 
Извештај за избор у звање ванредног професора за ужу н.о. Економија


Докторске дисертације

Јавни увид докторских дисертација

Undefined