О Еразмус Плус програму

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области образовања и усавршавања, младих и спорта, у циљу унапређења Европског образовног простора.

Пољопривредни факултет активно учествује у свим кључним акцијама Еразмус програма почев од 2014. године, како кроз пројекте, тако и кроз мреже академске мобилности. У Еразмус Плус програму кредитне мобилности студентима и запосленима су омогућени студијски боравци на партнерским универзитетима у иностранству. Ови студијски боравци намењени размени студената и усавршавању запослених, финансијски су подржани стипендијама. Програм Еразмус+ омогућава запосленима на Факултету да проведу између 5 дана и 2 месеца на партнерском универзитету у циљу држања наставе или усавршавања/обуке, а студентима да проведу 1-10 месеци на партнерском универзитету на стипендираној кредитној мобилности. Начин пријављивања регулисан је правилима и процедурама сваког програма мобилности, док се могућност конкурисања отвара путем јавних позива. Пољопривредни факултет по броју реализованих мобилности заузима високо IV место у оквиру Универзитета.

Универзитет у Новом Саду је регионални лидер Еразмус Плус програма, а Пољопривредни факултет је  реализатор следећих пројеката:

ГОДИНА ОЗНАКА НАЗИВ И АКРОНИМ ПРОЈЕКТА
2018 598403-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2 -CBHE-JP  Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western BAlkan Countries (SETOF)
2018 598444-EPP-1-2018-1-HR-EPPKA2-CBHE-JP Harmonization and Innovation in PhD Study Programs for Plant Health in Sustainable Agriculture (HarISA)
2017 586029-EPP-1-2017-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP Implementation od Dual Education in Higher Education in Serbia (DualEdu)
2017 587440-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE Agricultural Regulations of European Union (AgriRegEU)
2017 587440-EPP-1-2017-1-RS-EPPJMO-MODULE Strategies to predict, prevent and reduce the effect of fungal contamination on cereals quality, production and food safety (SAFETYCER) 
2019 2019-1-SI01-KA202-060553 Modern and Innovative online based know-how on European Dairy processing (MILK-ED)
2021 101047656 Gender Studies in Rural areas and Agriculture (AgriGen)
2020 2020-1-TR01-KA202-094374 Improving agricultural water use efficiency by using satellite and unmanned air vehicle systems (WATER MANAGEMENT)
2022 101050466 Sustainability in Agriculture, Food Production and Food Technology in the Danude Region (DAFM)

Мисија: Интернационализација наставе, истраживања и пратећих активности у циљу што интензивнијег  укључивања Пољопривредног факултета у међународне токове у области науке, високог образовања и трансфера знања кроз међународну научну и образовну интеракцију.

Serbian