Департман за фитомедицину и заштиту животне средине

Више информација о департману

 

Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде (ЛБИП)

 

Директор департмана;
Проф. др Бојан Константиновић

Шеф катедре:
Доц. др Драгана Будаков

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА: