Департман за фитомедицину и заштиту животне средине

Више информација о департману

 

Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде (ЛБИП)

 

Директор департмана;
Проф. др Бојан Константиновић

Шеф катедре:
Доц. др Драгана Будаков

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Александра Игњатовић Ћупина || Aleksandra Ignjatović Ćupina
Војислава П. Бурсић || Vojislava P. Bursić
Славица Вуковић || Slavica Vuković
Сања Д. Лазић || Sanja D. Lazić
Ференц Ф. Баги || Ferenc F. Bagi
Маја У. Меселџија || Maja U. Meseldžija
Вера Б. Стојшин || Vera B. Stojšin
Александар Д. Јуришић || Aleksandar D. Jurišić
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Душан Маринковић || Dušan Marinković
Драгана Будаков || Dragana Budakov
Драгана Шуњка || Dragana Šunjka
Александра Коњевић || Aleksandra Konjević
Наташа Самарџић || Nataša Samardžić
Бојан Б. Константиновић || Bojan B. Konstantinović
Александра Петровић || Aleksandra Petrović
Александра М. Поповић || Aleksandra M. Popović
Милена Попов || Milena Popov
Мила Граховац || Mila Grahovac
ДОЦЕНТИ
Ивана Ивановић || Ivana Ivanović
Милош Петровић || Miloš Petrović
Михаела Кавран || Mihaela Kavran
АСИСТЕНТИ
Марта Лоц || Marta Loc
Тијана Стојановић || Tijana Stojanović
Татјана Дудаш || Tatjana Dudaš
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Душан В. Петрић
Стеван Н. Маширевић
Марија Ф. Згомба
НАУЧНИ САРАДНИК
Младен Петреш
Антоније Жунић
ИСТРАЖИВАЧИ
Теодора Михаљфи
Александра Алавања
Милица Меселџија
Милица Дудић
Никола Лаћарац
Јелена Ећимовић || Jelena Ećimović
Јелена Вукотић
Добрила Ковачевић
Драгана Бошковић
ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Рената Иличић