Департман за фитомедицину и заштиту животне средине

Више информација о департману

 

Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде (ЛБИП)

 

Директор департмана;
Проф. др Бојан Константиновић

Шеф катедре:
Доц. др Драгана Будаков

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Славица Вуковић || Slavica Vuković
Сања Д. Лазић || Sanja D. Lazić
Ференц Ф. Баги || Ferenc F. Bagi
Маја У. Меселџија || Maja U. Meseldžija
Вера Б. Стојшин || Vera B. Stojšin
Александар Д. Јуришић || Aleksandar D. Jurišić
Александра Игњатовић Ћупина || Aleksandra Ignjatović Ćupina
Војислава П. Бурсић || Vojislava P. Bursić
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Александра Коњевић || Aleksandra Konjević
Бојан Б. Константиновић || Bojan B. Konstantinović
Александра Петровић || Aleksandra Petrović
Александра М. Поповић || Aleksandra M. Popović
Милена Попов || Milena Popov
Мила Граховац || Mila Grahovac
Душан Маринковић || Dušan Marinković
Драгана Будаков || Dragana Budakov
Драгана Шуњка || Dragana Šunjka
ДОЦЕНТИ
Наташа Самарџић || Nataša Samardžić
Ивана Ивановић || Ivana Ivanović
Милош Петровић || Miloš Petrović
Михаела Кавран || Mihaela Kavran
АСИСТЕНТИ
Тијана Стојановић || Tijana Stojanović
Татјана Дудаш || Tatjana Dudaš
Марта Лоц || Marta Loc
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Марија Ф. Згомба
Душан В. Петрић
Стеван Н. Маширевић
НАУЧНИ САРАДНИК
Младен Петреш
ИСТРАЖИВАЧИ
Милица Дудић
Никола Лаћарац
Јелена Вукотић
Антоније Жунић
Добрила Ковачевић
Драгана Бошковић
Теодора Михаљфи
Александра Алавања
Милица Меселџија
ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Рената Иличић