Департман за уређење вода

 

Више информација о департману

Директор департмана;
Проф. др Атила Бездан

Шеф катедре:
Проф. др Бошко Благојевић 

 

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА: