Департман за уређење вода

 

Више информација о департману

Директор департмана;
Проф. др Зорица Срђевић

Шеф катедре:
Проф. др Павел Бенка   

 

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА: