REČ UREDNIKA


NASLOVNA | O ČASOPISU | UREDNIŠTVO | REČ UREDNIKA ​| UPUTSTVO ZA AUTORE | ARHIVA


Pošotvani čitaoci  Letopisa naučnih radova ,
 
Imam veliku čast i zadovoljstvo da Vam predstavim novi broj Letopisa naučnih radova u elektronskoj formi.  Osnovni cilj ovakvog vida publikacije je da obezbedimo veću vidljivost  i preglednost sadržaja časopisa za čitaoce. Postojanje elektronske forme, ne znači istovremeno ukidanje štampanog izdanja.  U slučaju da se obezbede sredstva, časopis će se ponovo pojaviti i u štampanom izdanju. Od 2017. godine, u planu je da časopis izlazi dva puta godišnje (jun i decembar), dok će se prihvaćeni radovi publikovati na srpskom ili engleskom jeziku, u zavisnosti od želje autora rada.
U narednom periodu uredništvo će raditi na poboljšanju časopisa, prvenstveno u pogledu kvaliteta  objavljenih članaka, a takođe i u tehničkom, organizacionom i promotivnom smislu. Težiće se prihvatanju radova koji kombinuju akademske izvrsnosti sa profesionalnim značajem i fokusom na praktičnu primenu u privredi, dok multidisciplinarni karakter časopisa daje dobru mogućnost za brže i bolje pozicioniranje.
Radovi koji će se razmatrati za prihvatanje će morati da zadovolje određene standarde koji su dati u uputstvu za autore. Ovom prilikom snažno želim da podstaknem master kandidate i doktorante, da kvalitetne segmente iz svojih teza i disertacija prilože u Letopis naučnih radova, što bi nakon eventualnog objavljivanja rada imalo značajan uticaj na promociju datih istraživanja.
Očekujemo nove radove za sledeći broj časopisa, kao i komentare, sugestije i  primedbe u vezi časopisa i Internet stranice.
Posebno želim da zamolim autore da zbog povećanja prepoznatljivosti i citiranosti časopisa, prilikom citiranja Letopisa naučnih radova koriste novu skraćenicu  za naziv časopisa na engleskom jeziku  Ann. Agron.
 
Urednik
Doc. dr Vladimir Ćirić
Poljoprivredni fakultet, 21000 Novi Sad,
Trg Dositeja Obradovića 8, Republika Srbija
Telefon: 021-4853-533
 
 
 
 
Undefined