UREDNIŠTVO


NASLOVNA | O ČASOPISU | UREDNIŠTVO | REČ UREDNIKA ​| UPUTSTVO ZA AUTORE | ARHIVA


Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief:
dr Nedeljko Tica, Poljoprivredni fakultet Novi Sad, dekan
 
 
Urednik / Editor:
dr Vladimir Ćirić, Poljoprivredni fakultet Novi Sad
 
 
Pridruženi urednici / Associate Editors:
dr Srđan Šeremešić, Poljoprivredni fakultet Novi Sad - Zemljište, voda i okolina
dr Radivoje Jevtić, Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad - Zaštita bilja i zaštita životne sredine
dr Vladimir Crnojević, Institut Biosens Novi Sad  - Informatciono-komunikacione tehnologije u poljoprivredi
dr Todor Marković, Poljoprivredni fakultet Novi Sad - Agroekonomija
dr Marko Cincović, Poljoprivredni fakultet Novi Sad - Veterinarstvo
 
 
Naučni odbor / Scientific Board:
U fazi formiranja
 
 
Tehnički pomoćnik uredništva  / Editorial Assistant
MSc, Brankica Babec
Undefined