Обавештења

АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

 

Бијелић Јелена
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада: Селекција слабобујних подлога за трешњу и вишњу
Ментор: проф. др Владислав Огњанов
Преузми :  Селекција слабобујних подлога за трешњу и вишњу

Дубљевић Јована
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада: Селекција подлога за кајсију
Ментор: проф. др Владислав Огњанов
Преузми :  Селекција подлога за кајсију

Дунђерски Душан
Студијски програм: Гајење њивских биљака- Гајење ратарских биљака
Тема МАСТЕР рада: Утицај заоравања жетвених остатака и растућих доза азота на принос кукуруза
Ментор: Проф. др Драгана Латковић
Преузми :  Утицај заоравања жетвених остатака и растућих доза азота на принос кукуруза

Демоњић Невена
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада: Примена етарског уља дивљег оригана на плодовима трешње и вишње након бербе
Ментор: Доц. др Бисерка Милић
Преузми :  Примена етарског уља дивљег оригана на плодовима трешње и вишње након бербе

Ђорђевић Милена
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе - Воћарство
Тема МАСТЕР рада: Примена етарског уља Origanum vulgare L. на плодовима јагоде и трешње након бербе
Ментор: Доц. др Бисерка Милић
Преузми :  Примена етарског уља Origanum vulgare L. на плодовима јагоде и трешње након бербе

Јолић Тијана
Студијски програм: Уређење, коришћење и заштита вода
Тема МАСТЕР рада: Еколошки и хемијски статус реке златице
Ментор: Доц. др Јасна Грабић
Преузми :  Еколошки и хемијски статус реке златице

Ерак Дејан
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Економска обележја производње електричне и топлотне енергије из биогаса
Ментор: проф. др Владислав Зекић
Преузми :  Економска обележја производње електричне и топлотне енергије из биогаса

Милошчин Марија
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Организациона и економска обележја производње купине
Ментор: Проф. др Душан Милић
Преузми :  Организациона и економска обележја производње купине

Лоц Марта
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Молекуларна идентификација проузроковача фузариозне трулежи плода јабуке
Ментор: Доц. др Мила Граховац
Преузми :  Молекуларна идентификација проузроковача фузариозне трулежи плода јабуке

Падејчев Јелена
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Толерантност дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) на лисног минера (Cameraria ohridella)
Ментор: Доц. др Мирјана Љубојевић
Преузми :  Толерантност дивљег кестена (Aesculus hippocastanum L.) на лисног минера (Cameraria ohridella)

Категорија: 
Serbian

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ШКОЛСКЕ 2017/2018  ГОДИНЕ  ВРШИЋЕ  СЕ

ОД 19. СЕПТЕМБРА 2018. ДО 27. СЕПТЕМБРА 2018. ГОДИНЕ

закључно са 27.09.2018.године

(уплата се мора извршити до 26.09.2018. године до 15:00 сати)

Студенти на полагање испита носе попуњену испитну пријаву и доказ о уплати пријаве испита

Октобарски испитни рок траје од 28.09.2018 – 05.10.2018.

Категорија: 
Serbian

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

Категорија: 
Serbian

ОБАВЕШТЕЊЕ О ТЕРМИНИМА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА - 27 - 28.06.2018

КАНДИДАТИ КОЈИ КОНКУРИШУ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА:

 • ФИТОМЕДИЦИНА
 • ПОЉОПРИВРЕДНА ТЕХНИКА
 • УРЕЂEЊЕ,КОРИШЋЕЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА
 • ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА
 • ВОЋАРСТВО И ВИНОГРАДАРСТВО
 • ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА
 • АГРОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
 • АГРОИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

ПОЛАГАЋЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 27.06.2018.ГОДИНЕ


КАНДИДАТИ КОЈИ КОНКУРИШУ НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА:

 • РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО
 • СТОЧАРСТВО
 • АГРОЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 • АГРОЕКОНОМСКИ
 • ХОРТИКУЛТУРА
 • ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

ПОЛАГАЋЕ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 28.06.2018.ГОДИНЕ

                                                               

Категорија: 
Serbian

СТИПЕНДИЈЕ ВЛАДЕ НР КИНЕ ЗА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Northwest A&F, Yangling

- Област: пољопривреда

- Језик: енглески

- Пријаве доставити до: 30.06.2018. године на мејл: dkrajinovic@polj.uns.ac.rs

- Потребни документи: биографија, мотивационо писмо на енглеском језику, доказ о знању енглеског језика ниво Б2, уверење о статусу и препис оцена

- Интервју са пријављеним кандидатима обавиће се лично у периоду 01.-10.07.2018. године у просторијама Пољопривредног факултета у Новом Саду

Категорија: 
Serbian

Важно обавештење за наставнике и студенте

 

-------- Обавештење за наставнике --------

 

Увођењем новог софтверског решења за рад студентске службе стекли су се услови за следеће промене рада наставника:

 

1.   Укида се потписивање индекса од стране наставника. Потписивање индекса је служило само као доказ за студентску службу да је студент обавио предиспитне обавезе и да има право на потпис.

2.   Обавезује се наставник да до 15.06.2018. године достави списак студената који НИСУ испунили предиспитне обавезе (тј "немају право на потпис") и немају право да полажу испит. Остали студенти имају аутоматски оверен семестар (без доласка на шалтер) и омогућено им је да полажу предмете слушане у семестру. Ако наставник не достави списак до наведеног термина, онда сви студенти имају право на полагање испита.

3.   Обавезује се наставник да достави нови списак студената кад и ако студент испуни предиспитне обавезе. Студенти са списка који нису испунили предиспитне обавезе не могу уопште да пријаве испит и та забрана им се мора укинути ако постоји могућност да накнадно испуне обавезе (зависи од организације предмета).

4.   На записнике се не смеју дописивати студенти (из било ког разлога) јер не постоји могућност да се њихова оцена унесе у нови софтвер. Студент при пријављивању испита зна да ли му је пријава прихваћена или не (одмах добија обавештење или објашњење зашто не) и зна да ли може или не полагати испит.

5.   Студент на испит доноси индекс и попуњену пријаву а може да полаже испит само ако је на достављеном записнику. Наставник уписује оцену (и пратеће бодове ако их има) у индекс и задржава пријаву као и до сада.

6.   Рок за враћање записника са пријавама је 5 дана после завршетка испитног рока.

 

 

-------- Обавештење з​а студенте --------

Увођењем новог софтверског решења за рад студентске службе стекли су се услови за следеће промене:

1.   Укида се потписивање индекса од стране наставника као услов за оверу семестра.

2.   Обавезује се наставник да до 15.06.2018. године достави списак студената који нису испунили предиспитне обавезе (тј "немају право на потпис") и немају право да полажу испит. Остали студенти имају аутоматски оверен семестар и омогућено им је да полажу предмете слушане у семестру.

Предност овог решења је што задужујемо наставнике да доставе имена студената који немају право на полагање испита уместо да 2500 активних студената доласком на шалтер доказују (потписом наставника) да имају право на полагање испита због 40-50 студената који то право немају. Ако наставник не достави списак онда сви имају право на полагање (наставник може и сам да води евиденцију, студент зна да нема право на полагање испита и да нема смисла да пријављује тај испит иако му се он налази у списку испита које може да пријави). Тако студенти неће губити време на шалтеру а студентска служба неће 5 дана оверавати семестар.

3.   Наплата трошка "овера семестра" и даље постоји и наплатиће се аутоматски са рачуна студената 6.07.2018. јер је рад студентске службе исти као и пре (морају да предмете које студент прати у семестру пребаце у предмете које могу да полажу) али се то ради без доласка студената на шалтер. У јунском и јулском року ће бити омогућена пријава свих предмета које се слушају без провере да ли студент има право на полагање или не (јер је пријава испита много раније него крај наставе).

4.   На рачуну студента је потребно да буде довољно средстава да се могу пријавити испити за јунски рок, испити за јулски рок, оверити семестар и измирити све доспеле обавезе по било ком основу (нпр. рате за школарину). Испитни рокови су, на захтев студeната, раздвојени па се посебно пријављује за јунски (24.05-04.06.2018) а посебно за јулски испитни рок (19.06-25.06.2018.).

5.   Систематски прегледи за 1. и 3. годину се проверавају из индекса као и до сада али сада не за оверу семестра већ за упис следеће године (без печата здравственог центра се не може уписати нова година нити обновити стара).

6.   Радна пракса се третира као и сваки други предмет јер доноси бодове и оцену уписује наставник.

7.   Упис у следећу годину може да изврши сваки студент који има довољан број бодова (тренутно 48 за редовне и 37 за самофинансирајуће) без обрзира да ли има забрану за полагање неког испита.

8.   За упис у следећу годину студент треба да измири све своје финансијске обавезе, да има довољно средстава на свом рачуну за упис нове године, да дође на шалтер, донесе документа и индекс и да се у индекс упише година студирања.

Категорија: 
Serbian

Обавештење о избору декана

Поштовани,
 
Обавештавамо Вас да је Савет Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду на
седници одржаној 28. марта 2018. године једногласно, тајним гласањем, изабрао проф. др
Недељка Тицу за декана Факултета за мандатни период од 01.октобра 2018.године до
30.септембра 2021.године.
 
Проф. др Недељко Тица је обављао функцију декана и у претходном периоду у ком је
Факултет постигао изузетне резултате у пословању, а посебно у погледу светске
препознатљивости, научноистраживачке делатности и подршке студентима у свим
њиховим активностима.
 
За продекане Факултета изабрани су: проф. др Бранислава Белић - продекан за наставу,
проф. др Бранко Ћупина – продекан за науку и међународну сарадњу и проф. др Лазар
Савин- продекан за финансије и сарадњу с привредом.

Категорија: 
Serbian

РАСПОРЕД ЧАСОВА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБИ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

Категорија: 
Serbian

Најуспешнији научник у Црној Гори за 2017. годину - др Игор Пајовић

Поштовани

задовољство нам је да поделимо информацијуу са вама да је наш студент др Игор Пајовић, радник Универзитета Црне Горе, Биотехничког факултета из Подгорице, лауреат награде Министарства науке Владе Црне Горе – најуспешнији научник у Црној Гори за 2017. годину.

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/1243/objava/13791-igor-pajovic-dobitnik-nagrade-za-najuspjesnijeg-naucnika

Video: Igor Pajović, dobitnik nagrade - dodjela godišnjih nagrada za naučna dostignuća - OBRACANJE 

http://www.mna.gov.me/vijesti/179935/Igoru-Pajovicu-i-Martinu-calasanu-svecano-urucene-nagrade-za-naucna-dostignuca-u-2017.html

Колега Пајовић је завршио Пољопривредни факултет у Новом Саду, смер Заштита биља, 1999. године. Магистарску тезу је одбранио 2005. године, ментор проф.др Душан Петрић, а докторску дисертацију 2010. године, ментор проф.др Драгана Рајковић, такође на нашем факултету.

Настављена сарадња између наше две институције, односно Центра за заштиту биља и Лабораторије за медицинску и ветеринарску лабораторију, резултирала је реализацијом међународног научно истраживачког пројекта „LOVCEN“, финансираног од стране Светске банке. Универзитет Црне Горе је на недавно одржаном сајму „Наука за привреду“ у Новом Саду, за представљање, као пример добре праксе, делегирао управо ту сарадњу и наведени пројекат.

            Надамо се наставку плодне и конструктивне сарадње,

            уз све честитке колеги !!!

Категорија: 
Serbian

Конкурс - за упис полазника стручне обуке за лиценциране проценитеље вредности непокретности

Документ у прилогу: 
AttachmentSize
PDF icon Procenitelji-2.konkurs.pdf1.27 MB
Категорија: 
Serbian

Пријава испита - Упутство за сертификат

Поштоване колеге, на платформи за пријаву испита инсталиран је нови веб дигитални сертификат чије је време верификације 48 сати, због чега ће вам у наредна два дана ваш веб претраживач избацивати упозорење о сигурности HTTP везе.

Уколико имате проблема са приступом сервису пратите следећа упутства у приложеним фајловима у зависности од вашег претраживача.
Ово је довољно урадити само једанпут за сваки уређај који користите.

Документ у прилогу: 
Категорија: 
Serbian

Обавештење о почетку наставе на мастер академским и докторским студијама у школској 2017/18 години

Обавештавају се студенти првих година мастер академских студија да ће свечано отварање школске 2017/18 године на мастер академским студијама бити 22.11.2017. године у Сали П1 од 12 часова.

Такође обавештавају се студенти првих година докторских студија да ће свечано отварање школске 2017/18 године бити 22.11.2017. године у Сали П1 од 12.30.

Категорија: 
Serbian

Коначна ранг-листа кандидата у 3. року школске 2017/2018. године

Категорија: 
Serbian

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНAТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ (трећи конкурсни рок)

Документ у прилогу: 
AttachmentSize
PDF icon Treci_konkursni_rok_2017_2018.pdf220.1 KB
Категорија: 
Serbian

РАСПОРЕД ПРИЈЕМА СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ПО САЛАМА (ИЗМЕЊЕН)

RASPORED PRIJEMA STUDENATA

PRVE GODINE PO SALAMA OD STRANE DIREKTORA DEPARTMANA NAKON SVEČANOG OTVARANJA ŠK. 2017-2018. GODINE

(ponedeljak, 02.10.2017.)

 

Studijski program

Sala za prijem

1. Ratarstvo i povrtarstvo

P-2, predavaonica, Hol u prizemlju

2. Voćarstvo i vinogradarstvo

R-51, Ratarski paviljon V sprat

3. Fitomedicina i

4. Agroekologija i zaštita životne sredine

P-5, predavaonica, Hol u prizemlju

5. Stočarstvo

S-32, III sprat, Stočarski paviljon

6. Poljoprivredna tehnika

7. Agroindustrijsko inženjerstvo

S-01, Stočarski paviljon prizemlje

8. Uređenje, korišćenje i zaštita voda

Sala za sednice Departmana, Hemijski paviljon III sprat

9. Agroekonomski

10. Agroturizam i ruralni razvoj

A, Amfiteatar, Hol u prizemlju

11. Hortikultura i

12 Pejzažna arhitektura

R-52, Ratarski paviljon V sprat

13. Veterinarska medicina

P-3, predavaonica, Hol u prizemlju

14. Organska poljoprivreda

Klub nastavnika

Категорија: 
Serbian

КОНАЧНА РАНГ-ЛИСТА КАНДИДАТА У 2. РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ (други продужени конкурсни рок)

Документ у прилогу: 
Категорија: 
Serbian

КОНКУРС за упис полазника стручне обуке за лиценциране проценитеље вредности непокретности

Све потребне информације се налазе у фајлу у прилогу

Документ у прилогу: 
AttachmentSize
PDF icon Procenitelji-konkurs.pdf385.6 KB
Категорија: 
Serbian

Pages