Обавештења

Јавни увид: дипломски радови иас вм и мастер радови

 

ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ

 

 

МАСТЕР РАДОВИ

 

Вишњић Јована
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Украсне биљне врсте за озелењавање дела путног појаса аутопута "Милош велики"
Ментор: Проф. др Емина Младеновић
Преузми :  Украсне биљне врсте за озелењавање дела путног појаса аутопута "Милош велики"

Глигорић Стефан
Студијски програм: Воћарство и виноградарство
Тема МАСТЕР рада: Примена препарата на бази етефона у циљу олакшане машинске бербе облачинске Вишње
Ментор: Проф. др Бисерка Милић
Преузми :  Примена препарата на бази етефона у циљу олакшане машинске бербе облачинске Вишње

Јакобац Бранка
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Одређивањеостатака фосетил-алуминијумa и фосфорасте киселине у Малинама
Ментор: Проф. др Војислава Бурсић
Преузми :  ПОдређивањеостатака фосетил-алуминијумa и фосфорасте киселине у Малинама

Перендија Никола
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Катастар вегетације Лимана 1 у Новом Саду
Ментор: Проф. др Емина Младеновић
Преузми :  Катастар вегетације Лимана 1 у Новом Саду

Пецељ Алекса
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Валоризација еленила Универзитетског кампуса У Новом Саду
Ментор: Проф. др Емина Младеновић
Преузми :  Валоризација еленила Универзитетског кампуса У Новом Саду

Станков Стефан
Студијски програм: Прецизна пољопривреда
Тема МАСТЕР рада: Квалитативна анализа сетве кукуруза и сунцокрета при различитим експлоатационим параметрима рада
Ментор: Проф. др Јан Туран
Преузми :  Квалитативна анализа сетве кукуруза и сунцокрета при различитим експлоатационим параметрима рада

Категорија: 
Serbian

Pages