Обавештења

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК

Serbian

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА МАЈСКИ ИСПИТНИ РОК

ШКОЛСКЕ 2016/2017  ГОДИНЕ  ВРШИЋЕ  СЕ

ОД 03. МАЈА 2017. ДО 09. МАЈА 2017. ГОДИНЕ

закључно са 09.05.2017.год.  (18.00 сати).

Пријава је важећа само ако је извршена и уплата.

Уплата за пријаву испита може се извршити закључно са задњим даном пријаве испита!!!

Студенти на полагање испита носе попуњену испитну пријаву и доказ о уплати пријаве испита

Испитни рок траје од 15.05.2017- 25.05.2017. године

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА СТУДЕНТЕ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ

Serbian

ОБАВЕШТЕЊЕ

СТУДЕНТИ ТРЕЋЕ ГОДИНЕ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ОБАВЕ СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД,  ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ ОД  23.02.2017. ДО 28.02.2017.ГОДИНЕ У ЗАВОДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА НОВИ САД, У УЛИЦИ ДР СИМЕ МИЛОШЕВИЋА БР. 6

 • РАТАРСТВО И ПОВРТАРСТВО

23.02.2017.

 • сточарство

23.02.2017.

 • воћарство и виноградарство

23.02.2017.

 • ОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

23.02.2017.

 • фитомедицина

24.02.2017.

 • пољопривредна техника

24.02.2017.

 • агроекологија и заштита животне средине

24.02.2017.

 • агроекономски

27.02.2017.

 • агротуризам и рурални развој

27.02.2017.

 • уређење, коришћење и заштита вода

27.02.2017.

 • ПЕЈЗАЖНА АРХИТЕКТУРА

28.02.2017.

 • ХОРТИКУЛТУРА

28.02.2017.

 • ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА

28.02.2017.

 • aгроиндустријско инжењерство

28.02.2017.

 

Студенти приступају систематском прегледу са овереном здравственом књижицом и индексом, у 07:00 сати пре подне, односно 13:30 после подне, пријавом на шалтеру у приземљу Завода.
Пожељно је понети картон о вакцинацијама. Напомињемо да студенти морају да се придржавају утврђеног термина!

Студенти који не обаве систематски преглед неће моћи оверити летњи семестар школске 2016/2017 године.

Студенти из Републике Српске и Црне Горе морају имати Образац ИНО 1, у супротном плаћају систематски преглед 1.500,00 динара.
Студенти старији од 26 година нису у обавези да раде систематски преглед.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

Serbian

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

ШКОЛСКЕ 2016/2017  ГОДИНЕ  ВРШИЋЕ  СЕ

ОД 24. МАРТА 2017. ДО 29. МАРТА 2017. ГОДИНЕ

закључно са 29.03.2017.год.  (18.00 сати).

 

Пријава је важећа само ако је извршена и уплата.

Уплата за пријаву испита може се извршити закључно са задњим даном пријаве испита!!!

Студенти на полагање испита носе попуњену испитну пријаву и доказ о уплати пријаве испита

 

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК ТРАЈЕ

ОД 03.АПРИЛА ДО 07. АПРИЛА 2017.ГОДИНЕ

ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ

Serbian

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ, МАСТЕР  И ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Студенти који оверавају ЗИМСКИ СЕМЕСТАР треба да поднесу следећа документа:

 1. Индекс
 2. Уписни лист и семестрални лист (купити у холу факултета)
 3. Доказ о уплати у износу од 2.310,00 динара за редовну оверу семестра на жиро рачун Факултета 840-1736666-97 (позив на број преко web сервиса)
 4. Доказ о уплати друге рате школарине за самофинансирајуће студенте( позив на број са Уговора о финансирању)
 5. Обављен систематски преглед (за студенте прве године основних студија)
 6. Уколико студент нема све потписе потребно је уплатити 2.970,00 за један недостајући потпис, односно  6.050,00  динара за недостајућа два потписа (позив на број  можете добити на шалтеру студентске службе).
 7. Студент је дужан да изврши надокнаду недостајућих потписа код предметног наставника (сарадника) у току летњег семестра.

ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2016/2017  ГОДИНЕ  ВРШИЋЕ  СЕ ОД 30. ЈАНУАРА ДО 14. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ

Електронску оверу семестра можете обавити и на факултету у интернет учионици. Детаљнија упутства могу се наћи на сајту Пољопривредног факултета

Електронска овера семестра може се обавити од 30. ЈАНУАРА ДО 14. ФЕБРУАРА 2017. закључно са 14.02.2017.год.  (18.00 сати).

Овера је важећа само ако је извршена и уплата.

Уплата за оверу семестра може се извршити закључно са задњим даном овере.

Студенти после извршене уплате и са потребним папирима долазе на шалтер студентске службе


ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА  шк. 2016/2017   ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

1. Студенти ПРВЕ године    30.01., 31.01., 01.02. и 02.02.2017.

2. Студенти ДРУГЕ године  03.02., 06.02. и 07.02.2017.

3. Студенти ТРЕЋЕ године      08.02. и 09.02.2017.

4. Студенти ЧЕТВРТЕ и ПЕТЕ   10.02.,13.02. и 14.02.2017.

Студенти прве године морају имати обављен здравствени преглед. 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРИЈАВУ ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ И ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Serbian
Од ове школске године јануарски и фебруарски испитни рокови су раздвојени
Јануарски испитни рок траје од 16.01.2017 – 30.01.2017.
Фебруарски испитни рок траје од 06.02.2017 – 14.02.2017. 
 
ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ЈАНУАРСКИ ИСПИТНИ РОКШКОЛСКЕ 2016/2017  ГОДИНЕ  ВРШИЋЕ  СЕ ОД 27. ДЕЦЕМБРА 2016. ДО 10. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ
закључно са 10.01.2017.год.  (18.00 сати).

ЕЛЕКТРОНСКА ПРИЈАВА ИСПИТА ЗА ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017  ГОДИНЕ  ВРШИЋЕ  СЕ ОД 27. ЈАНУАРА 2017. ДО 02. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ
закључно са 02.02.2017.год.  (18.00 сати).

 
Пријава је важећа само ако је извршена и уплата.
Уплата за пријаву испита може се извршити закључно са задњим даном пријаве испита!!!
Студенти на полагање испита носе попуњену испитну пријаву и доказ о уплати пријаве испита
 
STUDENTSKA SLUŽA ĆE DEŽURATI OD 09.01 DO  13.01. U VREMENSKOM PERIODU OD 10 DO 12H

Обавештење о организовању и термину приступног предавања – Алелопатија и њен значај за пољопривреду

Serbian

Закон о изменама и допунама Закона о високом образовању

Serbian

Позив наставном особљу да пријаве публикације за избор “УЏБЕНИК ГОДИНЕ“ и “МОНОГРАФИЈА ГОДИНЕ“

Serbian

КОНКУРС ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ И ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШК. 2016/2017. ГОД., ПРОДУЖЕНИ ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК

Serbian

Преузмите фајл са свим информацијама:

file: 

Стипендије, размене студената

Undefined

Одобрене теме

Undefined

Ачански Александар 
Студијски програм: Ветеринарска медица
Тема МАСТЕР рада: Вучна чврстоћа различитих шиваћих материјала апликованих у зид желудца-in vitro
Ментор: Доц.др Бојан Тохољ
Преузми : Вучна чврстоћа различитих шиваћих материјала апликованих у зид желудца-in vitro

Дејановић Дајана
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Праћење разградње ацетамиприда у парадајзу гајеном у контролисаним условима пластеника
Ментор: Проф. др Сања Лазић
Преузми : Праћење разградње ацетамиприда у парадајзу гајеном у контролисаним условима пластеника

Добројевић Сани
Студијски програм: Ветеринарска медица
Тема МАСТЕР рада: Патоморфолошке промене на плућима товних свиња
Ментор: доц. др Ивана Давидов
Преузми : Патоморфолошке промене на плућима товних свиња

Дошек Наташа 
Студијски програм: Земљиште и исхрана биљака
Тема МАСТЕР рада: Производња и примена микробиолошког препарата „ Bаcillomix specijal “
Ментор: доц. др Симонида Ђурић
Преузми : Производња и примена микробиолошког препарата „ Bаcillomix specijal “

Ото Дорогхази 
Студијски програм: Земљиште и исхрана биљака
Тема МАСТЕР рада: Транслокација неопходних елемената из семена кукуруза контаминираног оловом и никлом 
Ментор: Проф. др Ивана Максимовић
Преузми : Транслокација неопходних елемената из семена кукуруза контаминираног оловом и никлом

Мирков Мирослава 
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Интензитет појаве Xantomonas axonopodis pv. phaseoli на генотиповима пасуља током 2015. године
Ментор: Проф. др Стеван Маширевић
Преузми : Интензитет појаве Xantomonas axonopodis pv. phaseoli на генотиповима пасуља током 2015. године

Павковић Срђан 
Студијски програм: Гајење њивских биљака – Наводњавање пољопривредних усева
Тема МАСТЕР рада: Утицај наводњавања на принос, морфолошке oсобине и компоненте приноса лубенице
Ментор: Проф. др Боривој Пејић
Преузми : Утицај наводњавања на принос, морфолошке oсобине и компоненте приноса лубенице

Петровић Срђана 
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Примена и утврђивање остатака ацетамиприда у заштити јабуке 
Ментор: Доц. др Славица Вуковић
Преузми : Примена и утврђивање остатака ацетамиприда у заштити јабуке

Томан Милица 
Студијски програм: Ратарство и повртарство
Тема МАСТЕР рада: Ефикасност здружене сетве кукуруза и пасуља у органској производњи
Ментор: доц. др Срђан Шеремешић
Преузми : Ефикасност здружене сетве кукуруза и пасуља у органској производњи

Чордаш Неда
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Рекултивација градске депоније у Суботици
Ментор: Проф. др. Јасмина Ђорђевић
Преузми : Рекултивација градске депоније у Суботици

Штрбац Мирна
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Микробиолошка ремедијација земљишта контаминираног нафтом
Ментор: доц. др Симонида Ђурић
Преузми : Микробиолошка ремедијација земљишта контаминираног нафтом

Pages