Ажуриране су одобрене теме мастер радова

Undefined

Бојановић Горан
Студијски програм: Уређење, коришћење и заштита вода
Тема МАСТЕР рада: Трендови параметара квалитета воде Тамиша
Ментор: Доц. др Бошко Благојевић
Преузми :  Трендови параметара квалитета воде Тамиша

Величковић Стеван
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Извоз агроиндустријских производа - чинилац привредног развоја Републике Србије
Ментор: Проф. др Бранислав Влаховић
Преузми :  Извоз агроиндустријских производа - чинилац привредног развоја Републике Србије

Раичевић Јована
Студијски програм: Земљиште и исхрана биљака
Тема МАСТЕР рада: Динамика усвајања макро и микроелемената код сорти винове лозе (Vitis vinifera L. )
Ментор: Проф.др Ивана Максимовић
Преузми :  Динамика усвајања макро и микроелемената код сорти винове лозе (Vitis vinifera L. )

Стојановић Александра
Студијски програм: Органска пољопривреда
Тема МАСТЕР рада: Место органске пољопривреде у економији Републике Србије
Ментор: проф. Зоран Његован
Преузми :  Место органске пољопривреде у економији Републике Србије

Попов Милана
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Консолидовање финансијских извештаја повезаних привредних друштава у пољопривреди
Ментор: Доц.др Драган Милић
Преузми :  Консолидовање финансијских извештаја повезаних привредних друштава у пољопривреди

Настасић Владимир
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Ефекат танина и бутирата на производне резултате и појаву табанских лезија бројлерских пилића
Ментор: Проф.др Лидија Перић
Преузми :  Ефекат танина и бутирата на производне резултате и појаву табанских лезија бројлерских пилића

Остојић Мирјана
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Унапређење фарм менаџмента на воћарским газдинствима
Ментор: Проф.др Небојша Новковић
Преузми :  Унапређење фарм менаџмента на воћарским газдинствима