Обавештења

АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

Аврић Никола
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Мамалофилна ентомофауна на отвореним просторима
Ментор: Проф. др Александра Игњатовић- Ћупина
Преузми :  Мамалофилна ентомофауна на отвореним просторима

Аџић Данило
Студијски програм:Уређење, коришћење и заштита вода
Тема МАСТЕР рада: Мониторинг рада система за наводњавање методама даљинске детекције
Ментор: Доц. др Атила Бездан
Преузми :  Мониторинг рада система за наводњавање методама даљинске детекције

Борис Боциј
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Употреба адитива на бази танина у исхрани бројлера
Ментор: Доц. др Дејан Беуковић
Преузми :  Употреба адитива на бази танина у исхрани бројлера

Мелентић Ђорђе
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Правни и економски аспекти развоја задругарства у Србији
Ментор: Проф. др Јанко Веселиновић
Преузми :  Правни и економски аспекти развоја задругарства у Србији

Шошкић Милица
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Биолошка ефикасност фосфорводоника и делтаметрина на врсте рода Tribolium у складишту
Ментор: Доц. др Душан Маринковић
Преузми :  Биолошка ефикасност фосфорводоника и делтаметрина на врсте рода Tribolium у складишту

Категорија: 
Serbian

Pages