ЈАВНИ УВИД: ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ И МАСТЕР РАДОВИ

 

ДИПЛОМСКИ РАДОВИ ИАС ВМ

 

МАСТЕР РАДОВИ

 

Вицковић Миа
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Картирање заштићених природних добара у Србији
Ментор: Проф. др Милена Лакићевић
Преузми :  Картирање заштићених природних добара у Србији

Дукић Гордана
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Пејзажна ревитализација малог Стапара
Ментор: Доц. др Ксенија Хиел
Преузми :  Пејзажна ревитализација малог Стапара

Обрановић Игор
Студијски програм: Сточарство
Тема МАСТЕР рада: Утицај уноса енергије и протеина на метаболички профил и састав млека крава у лактацији
Ментор: Проф. др Драган Гламочић
Преузми :  Утицај уноса енергије и протеина на метаболички профил и састав млека крава у лактацији

Зелен Биљана
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Пејзажна реконструкција парка на бистрици у Новом Саду и примена принципа универзалног дизајна
Ментор: Доц. др Ксенија Хиел
Преузми :  Пејзажна реконструкција парка на бистрици у Новом Саду и примена принципа универзалног дизајна

Петровић Синиша
Студијски програм: Гајење воћака и винове лозе
Тема МАСТЕР рада: Биостимулаторни потенцијал бактерија из ризосфере коприве (Urtica Dioica L.)
Ментор: Доц. др Драгана Стаменов
Преузми :  Биостимулаторни потенцијал бактерија из ризосфере коприве (Urtica Dioica L.)

Петковић Немања
Студијски програм: Земљиште и исхрана биљака
Тема МАСТЕР рада: Фенолошка и морфолошка карактеризација ex situ генотипова бадема
Ментор: проф. др Владислав Огњанов
Преузми :  Фенолошка и морфолошка карактеризација ex situ генотипова бадема

Шарац Вељко
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Анализа и предвиђање цена и паритета цена пољопривредних производа
Ментор: проф. др. Небојша Новковић
Преузми :  Анализа и предвиђање цена и паритета цена пољопривредних производа

Категорија: 
Serbian