Обавештења

АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

 

МАСТЕР РАДОВИ

Дошеновић Ђурђа
Студијски програм: Aгроекономски
Тема МАСТЕР рада: Анализа и предвиђање производних обележја индустријског биља у АП Војводини
Ментор: Проф. др Небојша Новковић
Преузми : Анализа и предвиђање производних обележја индустријског биља у АП Војводини

Краник Ненад
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Праћење појаве глодара и њихова контрола у воћњацима
Ментор: Проф. др Александар Јуришић
Преузми : Праћење појаве глодара и њихова контрола у воћњацима

Миљановић Дијана
Студијски програм: Aгроекономски
Тема МАСТЕР рада: План развоја пољопривреде и агротуризма општине Темерин
Ментор: Проф. др Небојша Новковић
Преузми : План развоја пољопривреде и агротуризма општине Темерин

Шумаруна Маја
Студијски програм: Генетика, оплемењивање биљака и семенарство
Тема МАСТЕР рада: Агроморфолошка карактеризација и варијабилност генотипова пшенице
Ментор: доц. др Велимир Младенов
Преузми : Агроморфолошка карактеризација и варијабилност генотипова пшенице

Категорија: 
Serbian

Pages