Обавештења

АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

МАСТЕР РАДОВИ

 

Арсенац Николина
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Микопопулација зрна пшенице у различитим режимима наводњавања
Ментор: Проф. др Ференц Баги
Преузми : Микопопулација зрна пшенице у различитим режимима наводњавања

Буђен Маша
Студијски програм: Генетика, оплемењивање биљака и семенарство
Тема МАСТЕР рада: Фенотипска рекација пшенице на различите услове гајења
Ментор: Проф. др Бањац Борислав
Преузми : Фенотипска рекација пшенице на различите услове гајења

Златић Страхиња
Студијски програм: Aгроекономски
Тема МАСТЕР рада: Eкономски методи вредновања стајњака
Ментор: Проф. др Драган Милић
Преузми : Eкономски методи вредновања стајњака

Вондрачек Милана
Студијски програм: Земљиште и исхрана биљака
Тема МАСТЕР рада: Принос и минерални састав зрна пшенице у зависности од ђубрења азотом и цинком
Ментор: Проф. др Ранко Чабиловски
Преузми : Принос и минерални састав зрна пшенице у зависности од ђубрења азотом и цинком

Меселџија Милица
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Реакција генотипова шећерне репе према фузариозној трулежи корена
Ментор: Проф. др Драгана Будаков
Преузми : Реакција генотипова шећерне репе према фузариозној трулежи корена

Марковић Вања
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Ефикасност фунгицида у сузбијању популације Cercospora beticola резистентне према стробилуринима
Ментор: Проф. др Драгана Будаков
Преузми : Ефикасност фунгицида у сузбијању популације Cercospora beticola резистентне према стробилуринима

Маринковић Марина
Студијски програм: Хортикултура
Тема МАСТЕР рада: Заступљеност и инвазивни потенцијал дрвенасте врсте Koelreuteria paniculata Laxm. у Новом Саду
Ментор: Проф. др Мирјана Љубојевић
Преузми : Заступљеност и инвазивни потенцијал дрвенасте врсте Koelreuteria paniculata Laxm. у Новом Саду

Тодоровић Јелена
Студијски програм: Aгроекономски
Тема МАСТЕР рада:  Стопа капитализације у поступку вредновања пољопривредног земљишта
Ментор: Проф. др Драган Милић
Преузми :  Стопа капитализације у поступку вредновања пољопривредног земљишта

Категорија: 
Serbian

Pages