АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР И МАГИСТАРСКИХ РАДОВА

 

МАСТЕР РАДОВИ

Јовановић Милана
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Бизнис план инвестиције у складишне капацитете за зрнасте производе
Ментор: Проф. др Небојша Новковић
Преузми :  Бизнис план инвестиције у складишне капацитете за зрнасте производе

Милошевић Жељка
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: Развој агропривреде општине Врбас
Ментор: Проф. др Небојша Новковић
Преузми :  Развој агропривреде општине Врбас

Нинков Милош
Студијски програм: Гајење њивских биљака
Тема МАСТЕР рада: Ефективна осенченост као основа за утврђивање потреба Jабуке за водом
Ментор: Проф. др Боривој Пејић
Преузми :  Ефективна осенченост као основа за утврђивање потреба Jабуке за водом

Прекоп Ненад
Студијски програм: Земљиште и исхрана биљака
Тема МАСТЕР рада: Ефекат сатурационог муља на особине псеудоглеја
Ментор: Проф. др Владимир Ћирић
Преузми :  Ефекат сатурационог муља на особине псеудоглеја

Перенчевић Јелена
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Примена инсектицида у сузбијању дувановог трипса (Тhrips tabaci lindeman) у усеву црног лука
Ментор: Проф. др Славица Вуковић
Преузми :  Примена инсектицида у сузбијању дувановог трипса (Тhrips tabaci lindeman) у усеву црног лука

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА

Лаћарац Ђорђе
Студијски програм: Маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа
Тема МАСТЕР рада: Стање и перспектива извоза говеђег меса из републике Србије
Ментор: Проф. др Бранислав Влаховић
Преузми :  Стање и перспектива извоза говеђег меса из републике Србије

Категорија: 
Serbian