АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР И МАГИСТАРСКИХ РАДОВА

 

МАСТЕР РАДОВИ

Цицовић Јелена
Студијски програм: Ветеринарска медиицна
Тема МАСТЕР рада: Утицај сезоне на хемијски састав и хигијенску исправност млека
Ментор: Проф. др Марија Пајић
Преузми :  Утицај сезоне на хемијски састав и хигијенску исправност млека

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА

Лаћарац Ђорђе
Студијски програм: Маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа
Тема МАСТЕР рада: Стање и перспектива извоза говеђег меса из републике Србије
Ментор: Проф. др Бранислав Влаховић
Преузми :  Стање и перспектива извоза говеђег меса из републике Србије

Категорија: 
Serbian