АЖУРИРАНЕ СУ ОДОБРЕНЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДОВА

 

МАСТЕР РАДОВИ

Бошковић Дејана
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Aнализа инвазивних и алергених дрвенастих биљних врста Футошког парка
Ментор: Проф. др Саша Орловић
Преузми :  Aнализа инвазивних и алергених дрвенастих биљних врста Футошког парка

Јефтић Маријана
Студијски програм: Земљиште и исхрана биљака
Тема МАСТЕР рада: Раст и физиолошке промене црне и беле слачице и уљане репице у присуству натријум-хлорида
Ментор: Проф. др Марина Путник-Делић
Преузми :  Раст и физиолошке промене црне и беле слачице и уљане репице у присуству натријум-хлорида

Кнежевић Александра
Студијски програм: Агроекономски
Тема МАСТЕР рада: План развоја пољопривреде и прерађивачке индустрије града Шапца
Ментор: Проф. др Небојша Новковић
Преузми :  План развоја пољопривреде и прерађивачке индустрије града Шапца

Мартинко Катарина
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Тема МАСТЕР рада: Фенолошка осматрања дендрофлоре Ердевичког парка
Ментор: Доц. др Јелена Чукановић
Преузми :  Фенолошка осматрања дендрофлоре Ердевичког парка

Опарница Станко
Студијски програм: Пољопривредна техника
Тема МАСТЕР рада: Системи прецизне пољопривреде и њихова примена на ратарским прскалицама
Ментор: Проф. др Александар Седлар
Преузми :  Системи прецизне пољопривреде и њихова примена на ратарским прскалицама

Живанов Дуња
Студијски програм: Фитомедицина
Тема МАСТЕР рада: Ефекат етарских уља на заразу плода Јабуке са Neofabraea spp.
Ментор: Проф. др Мила Граховац
Преузми :  Ефекат етарских уља на заразу плода Јабуке са Neofabraea spp.

Категорија: 
Serbian