Департман за фитомедицину и заштиту животне средине

Више информација о департману

 

Лабораторија за биолошка истраживања и пестициде (ЛБИП)

 

Директор департмана;
Проф. др Бојан Константиновић

Шеф катедре:
Доц. др Драгана Будаков

ОСОБЉЕ ДЕПАРТМАНА:

РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ
Александра Игњатовић Ћупина || Aleksandra Ignjatović Ćupina
Војислава П. Бурсић || Vojislava P. Bursić
Славица Вуковић || Slavica Vuković
Сања Д. Лазић || Sanja D. Lazić
Ференц Ф. Баги || Ferenc F. Bagi
Маја У. Меселџија || Maja U. Meseldžija
Вера Б. Стојшин || Vera B. Stojšin
Александар Д. Јуришић || Aleksandar D. Jurišić
ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОРИ
Драгана Будаков || Dragana Budakov
Драгана Шуњка || Dragana Šunjka
Александра Коњевић || Aleksandra Konjević
Наташа Самарџић || Nataša Samardžić
Бојан Б. Константиновић || Bojan B. Konstantinović
Александра Петровић || Aleksandra Petrović
Александра М. Поповић || Aleksandra M. Popović
Милена Попов || Milena Popov
Мила Граховац || Mila Grahovac
Душан Маринковић || Dušan Marinković
ДОЦЕНТИ
Ивана Ивановић || Ivana Ivanović
Милош Петровић || Miloš Petrović
Михаела Кавран || Mihaela Kavran
АСИСТЕНТИ
Марта Лоц || Marta Loc
Тијана Стојановић || Tijana Stojanović
Татјана Дудаш || Tatjana Dudaš
ПРОФЕСОРИ У ПЕНЗИЈИ
Стеван Н. Маширевић
Марија Ф. Згомба
Душан В. Петрић
НАУЧНИ САРАДНИК
Младен Петреш
Антоније Жунић
ИСТРАЖИВАЧИ
Александра Алавања
Милица Меселџија
Милица Дудић
Никола Лаћарац
Јелена Вукотић
Добрила Ковачевић
Драгана Бошковић
Теодора Михаљфи
ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК
Рената Иличић