Драгана Шуњка || Dragana Šunjka

Контакт: 

draganas@polj.uns.ac.rs
тел.: +381 21 4853 418

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 2630
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: