Александар Д. Јуришић

Контакт: 

aca@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-332; Фаx.: +381-21-6350-681;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 983
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: