Александар Д. Јуришић || Aleksandar D. Jurišić

Контакт: 

aca@polj.uns.ac.rs
тел.:+381214853423;
Фаx.: +381-21-6350-681;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 983
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: