Ивана Ивановић || Ivana Ivanović

Контакт: 

е-mail: ivana.ivanovic@polj.uns.ac.rs
телефпн: +381 21 4853349

Картон научног радника:: 
Broj kartona 5331
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: