Александра Алавања

Контакт: 

e-mail: aleksandra.alavanja@polj.edu.rs

tel: 021/4853418

Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: