Сања Д. Лазић || Sanja D. Lazić

Контакт: 

sanjal@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-330; Фаx.: +381-21-450-616;

CV: 
Картон научног радника:: 
АПВНТ број 1005
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: