Татјана Дудаш

Контакт: 
Картон научног радника:: 
APVNT broj je 6016.
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: