Александра Петровић || Aleksandra Petrović

Контакт: 

petra@polj.uns.ac.rs
тел.:+381 21 4853 349;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 2259
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: