Александра Коњевић

Контакт: 

sashak@polj.uns.ac.rs
тел.: +381 21 4853 353;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 2255
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: