Ференц Ф. Баги || Ferenc F. Bagi

Контакт: 

e-mail: ferenc.bagi@polj.edu.rs
тел.: +381 21 4853356

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 937
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: