Ференц Ф. Баги

Контакт: 

bagifer@polj.uns.ac.rs
тел.: +381-21-4853-405; Фаx.: +381-21-450-616;

Картон научног радника:: 
АПВНТ број 937
Департман за фитомедицину и заштиту животне средине: